Menu

Administracija

Direktorė (Pareigybės aprašymas)
Jūratė Treigienė
Tel. (8 315) 65136

Mob. +370 676 41859
El. p. direktore@ajc.lt

 

 

 

 

Direktoriaus darbotvarkė 2018 m. gruodžio mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

3 d. 15.20 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos aplinkos ir plėtros komiteto posėdis. Alytaus miesto savivaldybė, 324 kab.

4 d. 14.15 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis. Alytaus miesto savivaldybė, 322 kab.

4 d. 15.40 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Alytaus miesto savivaldybė, 324 kab.

5 d. 9.00 val. Mokytojų susirinkimas. Alytaus jaunimo centras.

5 d. 15.00 val. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus skyriaus pasitarimas dėl pasiūlymų etatinio darbo apmokėjimo tobulinimui Alytaus Dainavos progimnazijoje.

6 d. 15.40 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis. Alytaus miesto savivaldybė, 322 kab.

12 d. 15.00 val. Alytaus miesto savivaldybės „Lyderių laiko 3“ kūrybinės komandos susitikimas-diskusija su savivaldybės tarybos nariais dėl švietimo veiklos perspektyvos. Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salė.

14 d. 18.00 val. Alytaus jaunimo centro kalėdinis renginys. Alytaus jaunimo centro didžioji salė.

21 d. 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas. Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salė.

Nuo gruodžio 27 d. iki sausio 3 d. kasmetinės atostogos.

Kiekvieną antradienį 9.00 val. Alytaus jaunimo centro administracijos pasitarimai.

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIREKTORĖS
JŪRATĖS TREIGIENĖS
DARBO LAIKAS

Savaitės dienos Direktorės darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Antradienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Trečiadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Ketvirtadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Penktadienis 8.00-15.45 val. 12.00-12.45 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Pareigybės aprašymas)

Irena Pilipčikienė (gyvenimo aprašymas)
(8 315) 65126
pavaduotoja@ajc.lt
Organizuoja įstaigos pedagoginio personalo darbą ir prižiūri jo kokybę.

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbotvarkė 2018 m. gruodžio mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

5 d. 9.00 val.  Mokytojų susirinkimas. Alytaus jaunimo centras.

6 d. 18.00 val. Vokalinės studijos „Bel Canto“ koncertas „Pabūkime su šeima“. Alytaus jaunimo centras.

12 d. 12.00–18.00 val. Alytaus jaunimo centro darbo tarybos rinkimai. Alytaus jaunimo centras.

13 d. 14 val. Alytaus jaunimo centro darbo tarybos rinkimų komisijos posėdis. Alytaus jaunimo centras.

14 d. 18.00 val. Alytaus jaunimo centro šventinis renginys „Kalėdų belaukiant“. Alytaus jaunimo centras.

20 d. 10.30 val.  Programos „Besimokanti bendruomenė“ seminaras „Grįžtamasis ryšys“. Alytaus jaunimo centras.

20 d. 16.00 val.  Mokesčio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą lengvatų taikymo komisijos posėdis. Alytaus jaunimo centras.

Nuo gruodžio 21 d. iki sausio 3 d. kasmetinės atostogos.

Kiekvieną antradienį 9 val. Alytaus jaunimo centro administracijos pasitarimai.

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, viešųjų pirkimų specialistas (Pareigybės aprašymas)

Juozas Biekša
(8 315) 65100
admin@ajc.lt
Organizuoja ir prižiūri įstaigos aptarnaujančio ūkinio personalo darbą, atsako už įstaigoje esantį turtą.

Vyriausioji buhalterė
Violeta Kaškonienė
(8 315) 65147
buhalterija@ajc.lt
Atsako už įstaigos buhalterinę apskaitą. Darbuotojas, einantis pareigas, privalo turėti buhalterio arba ekonomisto kvalifikaciją.

Raštinės vedėja, personalo specialistė
Saulenė Ūselienė
(8 315) 25915
ajc@ajc.lt
Atsako už dokumentų valdymą įstaigoje, atlieka pavedimų vykdymo priežiūrą.

Metodinio darbo vadovė
Sandra Degutytė
(8 315) 65114

it@ajc.lt

Projektų administravimo ir užsienio kalbų kabineto vedėja
Raminta Pangonienė
(8 315) 61206
renginiai@ajc.lt

Kasininkė – sąskaitininkė, rūbininkė
Jūratė Kazlauskienė
(8 315) 65147
ajckas@gmail.com
Atsako už materialinių vertybių (pinigų) apskaitą įstaigos kasoje.

Facebook