Menu

Administracija

Direktorė (Pareigybės aprašymas)
Jūratė Treigienė
Tel. (8 315) 65136

Mob. +370 676 41859
El. p. direktore@ajc.lt

 

 

 

 

Direktoriaus darbotvarkė 2019 m. vasario mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

1 d. 10 val. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių  ir viešųjų įstaigų ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų pasitarimas. Alytaus miesto savivaldybė.

6 d. 9.00 val. Alytaus jaunimo centro mokytojų susirinkimas. Alytaus jaunimo centras.

13 d. 13.00 val. Projekto „Lyderių laikas 3“ Alytaus miesto kūrybinės komandos konsultacija. Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba.

15 d. dalyvavimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo renginiuose.

21 d. 10.00 val. dalyvavimas projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių regioniniame forume. Druskininkų užimtumo jaunimo centras.

22 d. 10.30 val. Alytaus miesto savivaldybės mero pokalbiai su švietimo įstaigų direktoriais dėl vadovų metų veiklos ataskaitos įvertinimo ir einamųjų metų veiklos užduočių nustatymo. Alytaus miesto savivaldybė.

26 d. Alytaus miesto „Zonta“ klubo geradarystės vakaras – paramos akcija Alytaus jaunimo centro miuziklo grupės jauniesiems aktoriams. Alytaus miesto teatro didžioji salė.

 

Kiekvieną antradienį 9.00 val. Alytaus jaunimo centro administracijos pasitarimai.

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIREKTORĖS
JŪRATĖS TREIGIENĖS
DARBO LAIKAS

Savaitės dienos Direktorės darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Antradienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Trečiadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Ketvirtadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Penktadienis 8.00-15.45 val. 12.00-12.45 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Pareigybės aprašymas)

Irena Pilipčikienė (gyvenimo aprašymas)
(8 315) 65126
pavaduotoja@ajc.lt
Organizuoja įstaigos pedagoginio personalo darbą ir prižiūri jo kokybę.

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbotvarkė 2019 m. vasario mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

Kiekvieną antradienį 9.00 val. Alytaus jaunimo centro administracijos pasitarimai.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, viešųjų pirkimų specialistas (Pareigybės aprašymas)

Juozas Biekša
(8 315) 65100
admin@ajc.lt
Organizuoja ir prižiūri įstaigos aptarnaujančio ūkinio personalo darbą, atsako už įstaigoje esantį turtą.

Vyriausioji buhalterė
Violeta Kaškonienė
(8 315) 65147
buhalterija@ajc.lt
Atsako už įstaigos buhalterinę apskaitą. Darbuotojas, einantis pareigas, privalo turėti buhalterio arba ekonomisto kvalifikaciją.

Raštinės vedėja, personalo specialistė
Saulenė Ūselienė
(8 315) 25915
ajc@ajc.lt
Atsako už dokumentų valdymą įstaigoje, atlieka pavedimų vykdymo priežiūrą.

Metodinio darbo vadovė
Sandra Degutytė
(8 315) 65114

it@ajc.lt

Metodininkė
Raminta Pangonienė
(8 315) 61206
renginiai@ajc.lt

Kasininkė – sąskaitininkė, rūbininkė
Jūratė Kazlauskienė
(8 315) 65147
ajckas@gmail.com
Atsako už materialinių vertybių (pinigų) apskaitą įstaigos kasoje.

Facebook