Alytaus jaunimo centras

Menu

Administracija

Direktorė (Pareigybės aprašymas)J.Treigiene
Jūratė Treigienė
Tel. (8 315) 65136

Mob. +370 676 41859
El. p. direktore@ajc.lt

 

 

 

 

Direktoriaus darbotvarkė 2018 m. gegužės mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

2 d. 9.00 val. Alytaus jaunimo centro mokytojų susirinkimas. Alytaus jaunimo centro didžioji salė.
9 d. 14.00 val. Dalyvavimas Europos dienos minėjime. Alytaus miesto Rotušės aikštė.
21–31 d. kasmetinės atostogos.
Kiekvieną antradienį 9.00 val. Alytaus jaunimo centro administracijos pasitarimai.
Dalyvavimas įstaigos organizuojamuose renginiuose pagal patvirtintą Alytaus jaunimo centro 2018 m. gegužės mėnesio veiklos planą.

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIREKTORĖS
JŪRATĖS TREIGIENĖS
DARBO LAIKAS

Savaitės dienos Direktorės darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Antradienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Trečiadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Ketvirtadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Penktadienis 8.00-15.45 val. 12.00-12.45 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Pareigybės aprašymas)

Irena Pilipčikienė (gyvenimo aprašymas)
(8 315) 65126
pavaduotoja@ajc.lt
Organizuoja įstaigos pedagoginio personalo darbą ir prižiūri jo kokybę.

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbotvarkė 2018 m. gegužės mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

Kiekvieną antradienį 9 val. Alytaus jaunimo centro administracijos pasitarimas. 
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, viešųjų pirkimų specialistas (Pareigybės aprašymas)

Juozas Biekša
(8 315) 65100
admin@ajc.lt
Organizuoja ir prižiūri įstaigos aptarnaujančio ūkinio personalo darbą, atsako už įstaigoje esantį turtą.

Vyriausioji buhalterė
Violeta Kaškonienė
(8 315) 65147
buhalterija@ajc.lt
Atsako už įstaigos buhalterinę apskaitą. Darbuotojas, einantis pareigas, privalo turėti buhalterio arba ekonomisto kvalifikaciją.

Raštinės vedėja, personalo specialistė
Saulenė Ūselienė
(8 315) 25915
ajc@ajc.lt
Atsako už dokumentų valdymą įstaigoje, atlieka pavedimų vykdymo priežiūrą.

Metodinio darbo vadovė
Sandra Degutytė
(8 315) 65114

it@ajc.lt

Metodininkė
Raminta Pangonienė
(8 315) 61206
renginiai@ajc.lt

Projektų ir užsienio kalbų administravimo kabineto vedėja
Rasa Kazlauskienė
(8 315) 61208
personalas@ajc.lt

Kasininkė – sąskaitininkė, rūbininkė
Jūratė Kazlauskienė
(8 315) 65147
ajckas@gmail.com
Atsako už materialinių vertybių (pinigų) apskaitą įstaigos kasoje.

Facebook