Menu

Administracija

Direktorė (Pareigybės aprašymas)
Jūratė Treigienė
Tel. (8 315) 65136

Mob. +370 676 41859
El. p. direktore@ajc.lt

Direktoriaus darbotvarkė 2019 m. gegužės mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

 

Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovų asociacijos pasitarimas Liepos 2 d.

10.00 val.

Dainavos progimnazija
Administracijos pasitarimas Liepos 3 d.

9.00 val.

Direktoriaus kabinetas
Karininko Antano Juozapavičiaus 100-ųjų žūties metinių minėjimo renginys Liepos 5 d. 12.00 val. Prie karininko Antano Juozapavičiaus tilto stovinčio atminimo ženklo
Grožio studijos, dramos, šokių, fotografijos mokytojų atranka Liepos 5 d.

9.00 val.

Direktoriaus kabinetas
Vokalo mokytojų atranka Rugpjūčio

26 d. 9.00 val.

Direktoriaus kabinetas
Administracijos pasitarimas Rugpjūčio

27 d.

9.00 val.

Direktoriaus kabinetas
Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl švietimo veiklos organizavimo 2019-2020 mokslo metais Rugpjūčio

28 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos salė
Mokytojų tarybos posėdis Rugpjūčio

29 d.

9.00 val.

Konferencijų salė

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIREKTORĖS
JŪRATĖS TREIGIENĖS
DARBO LAIKAS

Savaitės dienos Direktorės darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Antradienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Trečiadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Ketvirtadienis 8.30-17.30 val. 12.00-12.45 val.
Penktadienis 8.00-15.45 val. 12.00-12.45 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Pareigybės aprašymas)

Irena Pilipčikienė (gyvenimo aprašymas)
(8 315) 65126
pavaduotoja@ajc.lt
Organizuoja įstaigos pedagoginio personalo darbą ir prižiūri jo kokybę.

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbotvarkė 2019 m. gegužės mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

       
Administracijos pasitarimai Kiekvieną antradienį 9.00 val.
Direktoriaus kabinetas  

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, viešųjų pirkimų specialistas (Pareigybės aprašymas) 

Juozas Biekša
(8 315) 65100
admin@ajc.lt
Organizuoja ir prižiūri įstaigos aptarnaujančio ūkinio personalo darbą, atsako už įstaigoje esantį turtą.

Vyriausioji buhalterė
Aldona Kubilienė
(8 315) 65147
buhalterija@ajc.lt
Atsako už įstaigos buhalterinę apskaitą. Darbuotojas, einantis pareigas, privalo turėti buhalterio arba ekonomisto kvalifikaciją.

Raštinės vedėja, personalo specialistė
Saulenė Ūselienė
(8 315) 25915
ajc@ajc.lt
Atsako už dokumentų valdymą įstaigoje, atlieka pavedimų vykdymo priežiūrą.

Metodininkė (kvalifikacijai)
Sandra Degutytė
(8 315) 65114

it@ajc.lt

Metodininkė
Raminta Pangonienė
(8 315) 61206
renginiai@ajc.lt

Kasininkė – sąskaitininkė, rūbininkė
Jūratė Kazlauskienė
(8 315) 65147
ajckas@gmail.com
Atsako už materialinių vertybių (pinigų) apskaitą įstaigos kasoje.

Facebook