Alytaus jaunimo centro pedagoginiai darbuotojai dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės pedagogų metodinėje dienoje „Ugdymo sėkmių mozaika“

Vasario 15 d. Alytaus miesto pedagogai nuotoliniu būdu dalyvavo metodinėje dienoje „Ugdymo sėkmių mozaika“. Alytaus jaunimo centro darbuotojai dalyvavo dailės, choreografijos ir muzikos grupėse, o 7 pedagoginiai darbuotojai skaitė pranešimus:  Alytaus jaunimo centro choreografijos mokytoja ekspertė, Alytaus Drevinuko darželio-mokyklos pradinių klasių šokio mokytoja ekspertė, Alytaus šokio studijos ,,Aušrinė“ vadovė Aušra Saulevičiūtė pristatė pranešimą ,,2020 metų ugdymo iššūkiai ir atradimai“. Alytaus Piliakalnio progimnazijos šokio mokytoja metodininkė, Alytaus jaunimo centro choreografijos mokytoja metodininkė Dalia Romanova skaitė pranešimą ,,Nuotolinio ugdymo skirtumai ir panašumai neformaliojo ir bendro ugdymo pamokose“. Alytaus jaunimo centro choreografijos mokytoja metodininkė, Alytaus Dainavos progimnazijos šokio mokytoja metodininkė, Alytau šv. Benedikto gimnazijos šokio mokytoja metodininkė Neringa Vekeriotaitė pristatė pranešimą ,,Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu“. Alytaus Volungės progimnazijos šokio mokytoja ekspertė, Alytaus Putinų gimnazijos šokio mokytoja ekspertė, Alytaus jaunimo centro choreografijos mokytoja ekspertė Rūta Graužlienė skaitė pranešimą ,,Grupinio darbo galimybės Teams platformoje“. Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“ ir Alytaus jaunimo centro choreografijos mokytoja metodininkė Aušra Marcinkevičienė skaitė pranešimą „Metodinės priemonės ikimokykliniame amžiuje, jų panaudojimo galimybės nuotoliniame muzikiniame ugdyme“. Alytaus Likiškėlių progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė,  Alytaus jaunimo centro vokalinės studijos ,,Boružėlė“ mokytoja ekspertė Raimonda Remeikienė pristatė pranešimą „Muzika kitur“. Alytaus jaunimo centro metodininkė Raminta Pangonienė pristatė pranešimą „Patirtis vykdant nuotolinį respublikinį piešinių konkursą „Draugystės spalvos“ su LSKD „Guboja“, įtraukiant specialiųjų poreikių turinčius asmenis“.

„Šių metų metodinė diena pavadinta „Ugdymo sėkmių mozaika“. Praėję metai ypač sudėtingi savo iššūkiais, netradiciniais sprendimais, didžiuliais pokyčiais organizuojant ugdymą, švietimo pagalbą nuotoliniu būdu, tad pasikalbėti, kaip sekasi miesto pedagogų bendruomenei ir kuo galime vieni kitiems padėti – labai svarbu. Alytaus miesto Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rimvyda Ališauskienė, vadovaujanti švietimo įstaigų kaitos tvarumo grupei, kuri drauge su Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba iniciavo šios dienos vyksmą, pedagogų darbo kasdienybę palygino su įvairiaspalve mozaika, tarsi sudėliota iš gausybės dalių – problemų, darbų, ieškojimų, gerųjų patirčių, pačių įvairiausių nuotaikų, kuriomis pasidalijus galima siekti kiekvieno vaiko, kiekvieno pedagogo, kiekvieno kolektyvo sėkmės.“ – rašo Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, kuri, drauge su Alytaus miesto savivaldybės Švietimo ir sporto skyriumi, organizavo metodinę dieną.

Share this…

Recommended Articles

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook