Alytaus jaunimo centro vyko metodinė diena „Bendruomenės stiprinimas per telkiančią veiklą ir kūrybines iniciatyvas“

Sausio 5 d. Alytaus jaunimo centro pedagoginė bendruomenė susirinko metodinėje dienoje „Bendruomenės stiprinimas per telkiančią veiklą ir kūrybines iniciatyvas“.

Metodinėje dienoje pedagogai susirinko siekdami tobulinti mokytojų gebėjimą organizuoti ugdytinių kompetencijas stiprinančias veiklas, skleisti bendruomenės telkimo iniciatyvų gerąją patirtį, stiprinti mokytojų kompetenciją taikant ugdymo strategijas ir modelius, padedančius tobulinti ugdytinių gebėjimus ir suteikiančius prielaidas asmeninei ūgčiai.

Mokytoja Aliona Čikiševienė bendruomenei pristatė pranešimą „Ugdytinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant savanorystę“, kurio metu apžvelgė savanorystės principus teisine, pedagogine ir saviugdos prasme, supažindino dalyvius su savo atliktomis savanorystės organizavimo veiklomis, pastebėta veiklos įtaka ugdytiniams ir bendruomenei. Mokytojos Alionos ugdytiniai grožio ir sveikos gyvensenos studijoje įgyja ne tik dalykinių kompetencijų, bet ir lavina bendrąsias kompetencijas bei dalyvauja karjerą formuojančiame ugdyme.

Mokytoja ekspertė Aušra Saulevičiūtė pristatė pranešimą „Bendruomenės telkimas bendram tikslui: kūrybiniai ir režisūriniai sprendimai“. Pranešimo metu buvo apžvelgti bendruomenės telkimo aspektai Alytaus jaunimo centro veikloje bei organizuojant Alytaus jaunimo centro jubiliejinį renginį „Laiko jungtys“. Mokytoja pastebėjo gerąsias praktikas, bendruomenės susitelkimą, atpažino ir įvardino vyraujančias jungtis, kurios sukuria bendruomeniškas praktikas. Mokytoja Aušra šokių studijos ugdytiniams diegia bendruomeniškumo bei kūrybiškumo vertybes, įtraukia juos į režisūrinius ir organizacinius procesus, taip lavindama platų kompetencijų spektrą.

Mokytojas metodininkas Vidmantas Jankauskas pristatė pranešimą tema „Bendruomeniškumo skatinimas pasitelkiant kūrybines iniciatyvas“, jo metu pristatė bendruomenės telkimo ir komandos formavimo aspektus dirbant su suaugusiais ugdytiniais, bendruomenės kūrimo iššūkius ir metodus, kuriuos mokytojas taiko savo darbe. Mokytojo Vidmanto dailės studija pasižymi stipria komandine dvasia, bendruomeniškumo iniciatyvomis bei telkiančiomis idėjomis, kurias mokytojas su ugdytiniais skleidžia viešindami savo veiklą, rengdami parodas, plenerus.

Vyresnysis mokytojas Augustinas Šeduikis pristatė pranešimą „Vertinimo kriterijai neformaliąjame muzikiniame ugdyme“, kurio metu su kolegomis pasidalijo savo patirtimi dalyvaujant konkurso „Dainų dainelė“ vertinimo komisijos veikloje. Mokytojas pristatė vertinimo kriterijus, pasidalijo įžvalgomis apie meno srities vertinimą, kylančiais iššūkiais ir situacijomis. Mokytojas Augustinas aktyviai dalyvauja metodinėje veikloje, laikosi mokymosi visą gyvenimą principų, kuriuos skleidžia ne pirmą kartą skaitydamas pranešimus Alytaus jaunimo centro metodinėse dienose.

Alytaus jaunimo centro direktorė Jūratė Treigienė pristatė pranešimą „Laiko jungtys: diskusija ir refleksija. 2021 m. veiklos analizė“, kurio metu apžvelgė įstaigos 2021 m. veiklą ir Alytaus jaunimo centro jubiliejinio renginio „Laiko jungtys“ organizacinius bei bendruomeninius aspektus, bei surengė (inter)aktyvią refleksiją bei diskusiją, kurios metu dalyviai reflektavo savo patirtis organizuojant renginį bei jame dalyvaujant, įsivertino save, pateikė idėjas ir siūlymus tolimesnei veiklai. Pranešimo metu direktorė sutelkė bendruomenę gerosios patirties pasidalijimui, komandos formavimui, kūrybinių iniciatyvų generavimui, savo indėlio į bendruomenės veiklą vertinimui ir įsivertinimui.

Dėkojame visiems dalyvavusiems metodinėje dienoje, skaičiusiems pranešimus, aktyviai dalyvavusiems, siekiantiems tobulėti ir dalintis gerąja patirtimi.

Share this…

Recommended Articles

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook