„Tarškutis“ – „Vaikystės spalvų“ festivalyje

Kaip rašė M.K.Čiurlionis: „Muzika ir daina – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas“. Balandžio 24 d. Kalvarijos savivaldybės kultūros centre vyko respublikinis vaikų ir jaunimo dainų ir šokių festivalis „Vaikystės spalvos“. Festivalio organizatorė Kalvarijos savivaldybės kultūros centro choreografė Loreta Vasikonytė sukvietė daugybę įvairiausių žanrų ir stilių kolektyvų iš Alytaus, Kalvarijos,…

„Muzikos paradas“

Su parskrendančiais paukščiais ir vis anksčiau patekančia saule į Jaunimo centrą  triukšmingai  sugrįžo „Muzikos paradas”. Tai jungtinis gyvo garso muzikos kolektyvų koncertas. Tik antrus metus skaičiuojantis „Muzikos paradas“ jau turi savo gerbėjus, klausytojus bei kritikus. Koncerte skambėjo  klasika ir džiazo muzika, liaudies ir populiariosios estradinės  melodijos. Į „Muzikos paradą“ susirinko gausus  įvairių žanrų bei stilių…

„Pavasariniai žiedai–2015”

Dar neprasiskleidus pavasariniams žiedams, bet pavasariui drąsiai žengiant pirmuosius žingsnius, šių metų balandžio 15 dieną Dauguose nuskambėjo tradicinis VII-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų lopšinių ir lyrinių pjesių konkursas „Pavasariniai žiedai – 2015“. Šis pavasarinis ir labai įdomus renginys sukvietė apie 150 konkursantų iš visos Lietuvos ir  buvo atlikta apie 80 įvairaus žanro kūrinių. Konkursantai atvyko iš…

Pagarbos ir mandagumo diena

Š.m. balandžio 15 d. Jaunimo centre buvo paskelbta Pagarbos ir mandagumo  diena. Dienos simbolis „Pagarbos kibirėlis“, kurį kiekvienas galėjo pasigaminti ir padovanoti vienas kitam. Gimdami atsinešam gražius, taurius jausmus, kuriuos kasdieninis skubėjimas, informacija užslopina, dalinai sunaikina. Šios dienos tikslas buvo pabudinti, atgaivinti šiuos gražius vertingus mūsų jausmus. Gerbkime ir mylėkime vieni kitus!

„Šalcinėlis – 2015“

                      „Šalcinėlis – 2015“ – tai jau septintasis Dzūkijos regiono vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkursas, skatinantis jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, liaudies kūryba, ugdyti jaunuosius dainininkus, muzikantus, pasakotojus. Renginio organizatorius- Alytaus rajono meno ir sporto mokykla, renginio partneris – Alytaus…

Streso valdymas

Šių metų kovo 24 d. Alytaus jaunimo centre vyko mokymai kaip valdyti stresą, emocijas ir pažinti mentalines paslaptis. Lektorius mokino įžvelgti savo ir kitų žmonių emocijas, nustatyti jų skirtumus bei panaudoti šią informaciją sėkmingos veiklos plėtrai. Daugiausiai laiko skyrėme atlikti patiems pratimams ir aptarti jų metu įgytai patirčiai. Iš pradžių mokėmės dėmesingai stebėti savo kvėpavimą, kūno pojūčius. Įgavę šiek…

Pirmą kartą Alytų džiugino „Tramtatulis-2015”

2015 m. vasario 25 d. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre skambėjo „Tramtatulis-2015” – kas dvejus metus organizuojamas respublikinis vaikų ir mokinių, lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų, konkursas. Jo tikslas – skatinti mažuosius domėtis savo krašto tradicine kultūra, ugdyti jaunuosius lietuvių liaudies dainų, sakytinės kūrybos, instrumentinės muzikos atlikėjus. Konkursas skirtas Etnografiniams regionų metams paminėti. Jaunieji folkloro mėgėjai…

„Šoktinis 2015“

2015 metai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu yra paskelbti Etnografinių regionų metais. Plungės kultūros centras vasario 7 d. organizavo respublikinį liaudiškos muzikos ir šokio koncertą-konkursą „Šoktinis 2015“, į kurį pakvietė įvairių Lietuvos regionų kolektyvus. Pagrindiniai konkurso tikslai – vaikų ir jaunimo meninis ugdymas, laisvalaikio įprasminimas, susipažinimas su skirtingų Lietuvos regionų moksleivių šokių kolektyvais bei ansambliais, pristatant…

„Lietuvos talentų” superfinale – visos „Aušrinės” spalvos

Aly­tiš­kė cho­reo­grafė Auš­ra Sau­le­vi­čiū­tė (Alytaus jaunimo centro šiuolaikinio šokio studijos „Vakarė“ mokytoja)  mėgs­ta žiū­rė­ti dai­nų kon­kur­są „Eu­ro­vi­zi­ja“, nes jis pa­de­da pa­si­tik­rin­ti pro­fe­si­nę nuo­jau­tą – įspė­ti, ku­ris pa­si­ro­dy­mas la­biau­siai pa­tiks žiū­ro­vams. Tai ne­reiš­kia pa­tai­ka­vi­mo mi­nios sko­niui, vei­kiau ban­dy­mą įmin­ti mįs­lę: kas ne­ša sėk­mę – at­li­kė­jo cha­riz­ma, ener­ge­ti­ka, ge­bė­ji­mas tiks­liai per­teik­ti tam tik­rą idė­ją?Skaityti toliau…

Facebook