Menu

Braižomoji grafika ir kompozicija (vyr.mokytoja Danutė Želnienė)

 

Veiklos pobūdis

Braižomosios grafikos ir kompozicijos mokymas

Mokytojo vardas, pavardė

Danutė Želnienė. Braižybos dalyko vyresnioji mokytoja

Ko išmoks vaikai Jūsų užsiėmimų metu?

Trijų metų programa motyvuotiems jauniems žmonėms. Kas ateityje ketina studijuoti architektūrą, inžineriją ir dizainą. Mokymasis grafinius darbus atlikti techniškai teisingai, laikantis nustatytų reikalavimų. Gebės suprojektuoti savo idėjas ir skaityti kitas mintis. Įgytas teorines žinias siejame su praktiniais darbais. Šiuose užsiėmimuose norintys ruošiasi architektūros ir dizaino stojamiesiems meninės raiškos egzaminams. Kuo ypatingas Jūsų vedamas užsiėmimas

Kuo ypatingas Jūsų vedamas užsiėmimas? Čia jauni žmonės plėtoja loginį, erdvinį, konstruktyvų mąstymą, kūrybiškumą, informacijos valdymą ir naudojimą. Plėtoja savęs pažinimą, pasitikėjimą savimi, saviraišką ir savęs vertinimą šioje srityje. Geriau supranta profesijos pasirinkimą. Mes rengiame kūrybinių darbų pristatymą.

Trumpai apibūdinkite save. Vyr. mokytoja, turinti universitetinį inžinerinį išsilavinimą.

Kontaktai:
8 616 75015,  danute_zelniene@yahoo.com

 

Facebook