Veiklos pobūdis

Braižomosios grafikos ir kompozicijos mokymas

Mokytojo vardas, pavardė

Danutė Želnienė. Braižybos dalyko vyresnioji mokytoja

Ko išmoks vaikai Jūsų užsiėmimų metu?

Jaunuoli, pažadink savyje smalsumą, juk negali žinoti, kiek tavyje slypi talentų. gal galiu padėti naują atrasti  talentą?

Programa sudaryta trims metams. Skirta vyresnių klasių mokiniams( 8-12 kl.) motyvuotiems ir savęs ieškantiems jaunuoliams, kurie ateityje galvoja studijuoti architektūrą, inžineriją, dizainą. Išmoks atlikti grafinius darbus techniškai  taisyklingai, prisilaikant valstybinių reikalavimų. Sugebės brėžinyje įprasminti savo idėjas ir skaityti kitų mintis. Mokysis teoriją susieti su praktiką. Prisilies prie projektavimo pagrindų.

Kompozicijos dalyje, būsimi  architektai ir dizaineriai, pasiruoš meninio išprusimo stojamajam egzaminui.

Kuo ypatingas Jūsų vedamas užsiėmimas?

Čia jaunuoliai lavina loginį, erdvinį, konstruktyvinį mąstymą, kūrybiškumą, informacijos valdymą ir jos panaudojimą. Ugdo savęs pažinimą, pasitikėjimą savimi, saviraišką, savistabą, savęs įvertinimą šioje srityje. Įgauna tvirtesnį supratimą profesijos pasirinkime. Rengiam kūrybinių darbų pristatymus, atvirus kūrybinius užsiėmimus neįprastose erdvėse, diskutuojam ,mokomės vieni iš kitų.

Trumpai apibūdinkite save. Vyr. mokytoja, turinti universitetinį inžinerinį išsilavinimą.

Kontaktai:
8 616 75015,  danute_zelniene@yahoo.com

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook