Pareigybės
pavadinimas

Etatų
skaičius

2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  darbo užmokestis, Eur ir ct

2020 m. metų vidutinis metinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur ir ct

Direktorius

1

2581,01

2302,18

Mokytojas

27,73

1441,63

1353,29

Akompaniatorius

1,19

 977,22

786,01

Valytojas

2,05

 642,51

607,20

Budėtojas

2,92

 642,51

607,20

Facebook