Menu

Darbo užmokestis

  Darbuotojų skaičius /etatų skaičius    
  Vidutinis mėnesinis 1 etato bruto darbo užmokestis (Eur) Vidutinis mėnesinis 1 etato bruto darbo užmokestis (Eur)
   
2018 m. III ketv.  2017 m.  
Direktorius 1/1 1525,37 1110,98
Mokytojas ekspertas 5/3,88 1196,82 1000,85
Mokytojas metodininkas 6/3,57 1052,99 726,30
Vyresnysis mokytojas  17/1056 983,19 844,97
Mokytojas su kvalifikacine kategorija 14/10,71 758,05 658,36
Mokytojas, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 5/3,75 868,23 301,20
Akomponiatoriai 2/1,21 605,66 526,79
Valytoja  3/3 430,47 401,54
Budėtojas  2/2 436,62 404,75

Facebook