Etatų skaičius    
  Vidutinis mėnesinis 1 etato bruto darbo užmokestis (Eur) Vidutinis metinis 1 etato bruto darbo užmokestis (Eur)
   
2019 m. I ketv.  2018 m.  
Direktorius 1 1651,79 1373,95
Mokytojas ekspertas 3,58 1572,61 1192,93
Mokytojas metodininkas 3,43 1389,10 726,30
Vyresnysis mokytojas  10,57 1287,15 779,61
Mokytojas su kvalifikacine kategorija 13,72 1007,36 727,27
Mokytojas, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 1,23 1166,45 692,92
Akomponiatoriai 1,04 828,43 511,79
Valytoja  2 555,33 411,61
Budėtojas  3 567,84 413,89

Facebook