Pareigybės
pavadinimas

Etatų
skaičius

2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  darbo užmokestis, Eur ir ct

2020 m. metų vidutinis metinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur ir ct

Direktorius

1

2536,12

2302,18

Mokytojas

29,05

1441,95

1353,29

Akompaniatorius

1,25

 974,21

786,01

Valytojas

2

 642,51

607,20

Budėtojas

3

 642,51

607,20

Facebook