Darbuotojai kvalifikaciją kėlė supervizijų metodu

Gruodžio mėnesį baigėsi neformaliojo švietimo mokytojų dalyvavimas supervizijų grupėse pagal projektą „Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas supervizinių grupių metodu“, paremtą Alytaus miesto savivaldybės administracijos pagal neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymo programą. Projekte buvo numatyta mokymai keturioms grupėms po 10 akademinių valandų. Supervizijų grupėse dalyvavo Alytaus jaunimo centro ir Alytaus dailės mokyklos mokytojai.

Supervizija – tai konsultavimo procesas, skirtas įstaigų darbui optimizuoti, galimiems struktūriniams pokyčiams numatyti bei veiklai vystyti. Tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies ir įvardyti problemas, o dalyvaujantieji procese išmoksta patys jas išspręsti.Supervizija – darbo kultūros dalis, profesinės realybės konsultavimas, darbo santykių higiena, reikalinga norintiesiems tobulėti.

            Po supervizijų kiekvienas dalyvis išsinešė savo patirtį. Reflektuodami apie dalyvavimą supervizijose, mokytojai dalijosi savo mintimis, kad pasijautė glaudesnis bendruomeniškumas, geriau pažino kolegas, savo problemose pasijautė ne vieniši, išgirdo naudingų patarimų. Dauguma supervizijų metodą, kaip kvalifikacijos kėlimo būdą rekomenduotų kolegoms.

Share this…

Recommended Articles

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook