Geri darbai

Gruodžio mėnesį Jaunimo centro aktyvių tėvų klubo dainų ir šokių ansamblio ,,Tarškutis” nariai organizavo ,,akląjį” aukcioną, kurio metu surinkta 200 eurų Alytaus miesto maltiečių globojamiems seneliams. Renginio metu vaikučiai piešė atvirukus-sveikinimus seneliams. Vakar ansambliečius pasiekė padėka už suteiktą auką: ,,Nuoširdi padėka už pagalbą Alytaus maltiečių vykdomai veiklai. Tik rėmėjų pagalbos dėka Alytaus maltiečiai jau 14 metų teikia paslaugas Alytaus ir  ne tik Alytaus, stokojantiems žmonėms. Telaimina Aukščiausiasis Jus ir Jūsų artimuosius už Jūsų gerus darbus.” – dėkoja MOPT Alytaus grupės vadovė Ona Žilionienė.

Share this…

Recommended Articles

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook