Menu

Jaunųjų žurnalistų kursai (vyr. mokytoja Rūta Jasionienė)

 

Veiklos pobūdis

Jaunųjų žurnalistų kursai

Mokytojo vardas, pavardė

Rūta Jasionienė

 

Patirtis profesinėje srityje

Jaunimo centre dirbu dvylika metų. Dvidešimt dvejus metus dirbu „Alytaus naujienų“ redakcijoje, einu redaktoriaus pavaduotojos pareigas. Esu 14 knygų ir Dzūkų kultūros draugės žurnalo „Dainava“ redaktorė (su kolegomis). 12 buvusių jaunųjų žurnalistų kursų mokinių šiuo metu studijuoja medijų mokslus Vilniaus ar užsienio universitetuose arba jau dirba žurnalistinį darbą. Esu stažavusi Švedijoje, Danijoje, Belgijoje, Italijoje, Graikijoje, Estijoje, Kinijoje.

Ko išmoks vaikai Jūsų užsiėmimų metu?

Jaunųjų žurnalistų kursuose mokiniai išmoksta rašyti įvairių žanrų žurnalistikos kūrinius: žinutes, interviu, straipsnius, publicistinius pamąstymus. Mokinių publikacijas spausdina laikraštis „Alytaus naujienos“. Jos pateikiamos Alytaus jaunimo centro interneto svetainėje, žr. skyrelį Jungtys. Kasmet parengiamas to paties pavadinimo pdf formato leidinys.

Lankydami jaunųjų žurnalistų kursus mokiniai pasirengia ir žurnalistikos egzaminui, kurį privalu laikyti stojant į Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybę. Kartu pagausina istorijos ir lietuvių kalbos žinias.

Mokiniai daug skaito, diskutuoja, žino, kas vyksta Alytuje, Lietuvoje ir pasaulyje. Taip ugdomas informacinis raštingumas, išmokstama kritiškai vertinti žinias ir nepaskęsti informacijos sraute.

Kuo ypatingas Jūsų vedamas užsiėmimas

Jis ypatingas jau tuo, kad vyksta tikroje redakcijoje ir publikacijos rašomos tikram laikraščiui, dėl to ypač maloniai nustemba kolegos iš užsienio.

 „Alytaus naujienų“ redakcijoje mokiniai ieško atsakymų į savus klausimus. Ir mokosi: išgirsti sakantįjį, ne užmušti manantįjį kitaip, o jį išklausyti, o svarbiausia – baigti pradėtus darbus.

Jis ypatingas dar ir tuo, kad vyksta sekmadienį. Laikomasi Suomijos edukologų rekomendacijų, kad į neformalųjį užsiėmimą mokinys turi ateiti nepavargęs.

Pamokose taikomas ir nuotolinio mokymo metodas – pamokos medžiaga ir papildoma literatūra po kiekvieno užsiėmimo atsiunčiama į mokinio elektroninį paštą.

Jaunieji žurnalistai išbando tikrą žurnalistiką ir per pamokas geria arbatą. Dalyvaudami projektuose mokosi naujų dalykų, pavyzdžiui, rašto terapijos. Gyvenimo tiesų jie išgirsta iš svečių. Pastaraisiais metais patirtimi su mumis dalijosi: komisaras Vytautas Grigaravičius, fotografas Faustas Augustinas, Seimo narys Julius Sabatauskas. Mes lankėmės pas merus a. a. Vytautą Kirkliauską, Algirdą Vrubliauską, Feliksą Džiautą, Švietimo skyriaus vedėją Vytuolį Valūną…

Trumpai apibūdinkite save

Sako, kad Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursai yra vieni iš ilgiausiai gyvuojančių Lietuvoje. Esu mokytoja, labai besistengianti dėl savo mokinių ir už juos kovojanti. Mano vedamos pamokos paremtos Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto žurnalistikos specialybės dėstytojų mokymais. Ypač vertinu patirties mainus, todėl dažni kursų svečiai – buvę mokiniai, dabar studijuojantys medijų mokslus skirtingų valstybių universitetuose.

Nuolat gausindama žinias įvairiuose kursuose, kasmet lankausi ir Vilniaus knygų mugėje, kad naujausių leidinių pasipildytų mano, kaip jaunųjų žurnalistų kursų mokytojos, profesinės literatūros lentyna. Viešėjusi daugiau kaip 35 pasaulio šalyse, jaunųjų kursų lankytojus mokau tolerancijos ir atvirumo pasauliui. Ir skatinu keliauti. Savo mažas ir dideles keliones. Apie tai geriausia paklausti jų pačių. Arba manęs.

Kontaktai:

 8 611 45 815,    ruta@ana.lt ir ruta.jasione@gmail.com

Facebook