Jaunųjų žurnalistų kursai: „Nuostabusis baimės laivas“

Alytaus jaunimo centro jaunoji žurnalistė trečiokė Agota Kuznecovaitė apsilankė „Aitvaro“ spektaklyje „Pašėlusiai keista kelionė“. Skaitykite jos įspūdžius.

Rugsėjo 21 diena 11.30 val. Aš jau apsivilkusi striukę, apsiavusi batus bėgu į kiemą susitikti su draugu Adomu. Abu keliaujam į Lėlių teatro „Aitvaras“ spektaklį „Pašėlusiai keista kelionė“. Salėje atsisėdame pirmoje eilėje, kad viską gerai gerai matytume ir girdėtume. Prisirenka pilna salė vaikų ir jų tėvelių. Nekantriai laukiame pradžios!

                      Spektaklis prasideda apie berniuką, kuris visko bijojo, ko tik įmanoma bijoti! Jis bijojo ir baubų po lovomis, ir vandens, ir gyvačių, ir svetimų žmonių, ir netgi likti vienas. Kad atsikratytų baimių, berniukas keliavo laivu, kurio pavadinimas buvo „Banga“.

Plaukiant kilo didžiulė audra! Išgyvenus ją buvo išvyta vandens baimė. Tada kilo rūkas… Niekas nieko negalėjo matyti per jį. Berniukas pasijuto paliktas vienas ir labai išsigando, bet kai visa salė sušuko „Mes čia!“, jis suprato, kad niekas jo nepaliko. Taip išgaravo dar viena baimė.

Paskui atplaukėme į krantą. Krante buvo netikro smėlio. Teta, kuri vaidino spektaklyje, davė mažiems vaikams jo pačiupinėti. Visi staiga pribėgo prie scenos. Net teta pamiršo apie vaidinimą!

Gerai, kad greitai prisiminė ir spektaklis tęsėsi… Tada išlindo gyvatė iš smėlio. Ji buvo tokia mandagi, kad berniukas iškart atsikratė roplių baimės. Sustojome ir išdrįsome pažiūrėti po laivu.

Ten pamatėme gražių žuvyčių. Išvijome ir baubų po lovomis baimę. O spektaklio pabaigoje berniukas sutiko nepažįstamą žmogų ir susidraugavo su juo. Štai taip atsikratyta visų visų baimių!

Mums spektaklis labai patiko! Jame nereikėjo sėdėti kaip pelėms po šluota. Visi žiūrovai kartu dalyvavo vaidinime. Ir pasimokėme, kad baimių galima atsikratyti tada, kai susiduri su jomis akis į akį!

Po nuotr.

Lėlių teatro spektaklio „Pašėlusiai keista kelionė“ pagrindinis herojus atsikratė įvairių baimių.

Recommended Articles

Facebook