Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas,prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

          Jei mūsų įstaigoje susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prašome apie tai pranešti darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevencijos ir priežiūros vykdymą  – metodininkei Daivai Bagdonienei elektroniniu paštu projektai@ajc.lt, paskambinę telefonu (8 315) 65142. Pranešimą taip pat galite atsiųsti paštu arba pateikti tiesiogiai atvykę į Alytaus jaunimo centrą (Tvirtovės g. 3, Alytus). Pranešėjai, nurodę savo kontaktus, bus informuojami apie pranešimo gavimą ir jo nagrinėjimo rezultatus. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

          Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Alytaus jaunimo centro 2023–2025 metų korupcijos prevencijos programa

Alytaus jaunimo centro 2023–2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

Share this…
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook