Laisvos darbo vietos

Alytaus jaunimo centras, tel. (8 315) 25 915, el. p. ajc@ajc.lt,  skelbia atrankas:

  • šiuolaikinio šokio mokytojo pareigoms užimti 4 kontaktinių val. per savaitę darbo krūviu (0,17 etato);
  • vokalinės-instrumentinės jaunimo grupės, pučiamųjų instrumentų ir gitaros mokytojo pareigoms užimti 12 kontaktinių val. per savaitę darbo krūviu (0,5 etato);
  • asmenybės ugdymo mokytojo pareigoms užimti 12 kontaktinių val. per savaitę darbo krūviu (0,5 etato);
  • dailės ir keramikos mokytojo pareigoms užimti 12 kontaktinių val. per savaitę darbo krūviu (0,5 etato);

Darbo sutartys – neterminuotos. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 6,42 iki 9,02.

                      Atrankų būdas: pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

1. turėti įgytą aukštąjį, aukštesnįjį (įgytą iki 2009 m.), specialųjį vidurinį (įgytą iki 1995 m.) išsilavinimą arba studijuoti aukštojo ar specialiojo mokslo įstaigoje ir turėti kitą, LR Švietimo įstatymo 48 str. numatytą, suteikiantį teisę dirbti pagal neformaliojo švietimo programas, išsilavinimą bei šio įstatymo numatytais atvejais ir tvarka įgytą pedagogo kvalifikaciją;
2. turėti šių sričių meninių gebėjimų;
3. gerai išmanyti  Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus neformaliojo švietimo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, mokėti juos taikyti mokomajame procese;
4. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą, taikyti pažangiausius darbo su ugdytiniais būdus ir metodus, įdomiai perteikti mokomąją medžiagą;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti dirbti komandoje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; prašymo forma
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
3. gyvenimo aprašymą;
4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
6. pedagoginio darbo stažą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

                      Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, registruotu laišku ar elektroniniu paštu adresu ajc@ajc.lt su nuoroda – Dėl mokytojo atrankos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami iki 2020 m. liepos 9 d. 16.00 val. Alytaus jaunimo centro raštinėje (Tvirtovės g. 3, 62116 Alytus).

                      Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Telefonas pasiteirauti: (8 315) 25 915, el. p. ajc@ajc.lt

Share

Facebook