Metodinė diena Alytaus jaunimo centre

Birželio 22 d., pasiilgę gyvo bendravimo su kolegomis, į metodinę dieną ,,Nuotolinio ugdymo patirtys“ rinkosi pedagogai. Įžvalgomis iš virtualios švietimo konferencijos ,,SEU Lietuvoje: gerovė mokykloje pokyčių laiku“ pasidalino direktorė Jūratė Treigienė. Sandra Degutytė apžvelgė Alytaus jaunimo centro ir Socialinio ir emocinio ugdymo instituto nuotolinio ugdymo tyrimus. Darbo grupėse mokytojai dalinosi nuotolinio ugdymo išbandymais ir atradimais. Grupių veiklą koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Pilipčikienė, metodinio darbo vadovė Irina Doškuvienė, metodininkės Daiva Bagdonienė ir Raminta Pangonienė. Pertraukos metu pedagogai  galėjo mėgautis mokytojų Linos Kaminskienės ir Dalios Kazlauskienės ugdytinių nuotoliniu koncertu ,,Vakaras su kino filmų ir videoklipų muzika“. Nuotolinio ugdymo patirtimis dalinosi mokytojai Dalia Kazlauskienė, Ilona Junevičienė, Aušra Saulevičiūtė, Raminta Parchomenkienė ir Augustinas Šeduikis.  Patirtimis organizuojant respublikinį seminarą ,,Ikimokyklinio ugdymo metodinės priemonės nuotoliniame mokyme“ pasidalino mokytoja Aušra Marcinkevičienė. Direktorė Jūratė Treigienė pristatė bendruomeniškumo, veikimo kartu ir emocinės gerovės stiprinimo uždavinių įgyvendinimo analizę. Metodinę dieną užbaigė nuoširdi refleksija su palinkėjimais.

Recommended Articles

Facebook