Irina Doškuvienė – metodinės tarybos pirmininkė
Andrius Abromavičius – muzikos metodinės grupės pirmininkas.
Simona Bujanauskaitė – choreografijos metodinės grupės pirmininkė
Andrius Grigaliūnas – techninės kūrybos ir dailės metodinės grupės pirmininkė.
Raminta Pangonienė – metodininkė
Sandra Degutytė – metodininkė
Daiva Bagdonienė – metodininkė

Facebook