Nuotolinė metodinė diena „Nuotolinio ir mišraus ugdymo iššūkiai ir atradimai“.

Sausio 27 d. Alytaus jaunimo centro pedagogai dalyvavo nuotolinėje metodinėje dienoje „Nuotolinio ir mišraus ugdymo iššūkiai ir atradimai“.

Renginyje pranešimus pristatė ne tik Alytaus jaunimo centro mokytojai, bet ir svečiai: Vilniaus universiteto Psichologijos instituto doktorantė Edita Baukienė dalyviams pristatė projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės ir galimybės ekosisteminiu požiūriu“ rezultatus ir rekomendacijas. Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Kristina Baranauskienė drauge su Alytaus jaunimo centro metodininke Daiva Bagdoniene pristatė vykdytą projektą „Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas supervizijų metodu“ ir jo refleksiją.

Pranešimus skaitė 9 Alytaus jaunimo centro pedagoginiai darbuotojai. Vokalo mokytoja ekspertė Aldona Ramanauskaitė kalbėjo apie mokinių motyvaciją nuotolinio ugdymo metu, dalijosi efektyviais būdais motyvacijai didinti. Choreografijos mokytoja ekspertė Aušra Saulevičiūtė dalijosi 2020 m. ugdymo iššūkiais ir aptarimais, aptarė svarbiausius momentus ugdyme, pateikė patyrimines rekomendacijas neformaliojo ugdymo tęstinumui užtikrinti. Choreografijos mokytoja metodininkė Aušra Marcinkevičienė drauge su vokalo mokytoja eksperte Raimonda Remeikiene pristatė savo organizuotą nuotolinį tarptautinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo seminarą „Muzikinio ugdymo metodai užsienyje ir Lietuvoje“, pasidalijo įžvalgomis iš Lietuvos ir užsienio lektorių pateiktų pranešimų, patirtimis organizuojant didelės apimties tarptautinį seminarą nuotoliniu būdu. Vokalinės-instrumentinės grupės mokytojas Romualdas  Stankevičius dalyviams pristatė patirtis vykdant nuotolinį tarptautinį projektą „Play for future“, aptarė iššūkius ir sėkmes, organizavimo ir vykdymo gerąsias patirtis. Vokalo mokytoja metodininkė Dalia Kazlauskienė skaitė pranešimą „Įrankių panaudojimas kūrybiškoms vokalo pamokoms“, kurio metu pristatė savo naudojamus virtualius įrankius dirbant su mokiniais nuotoliniu būdu, padedančius užtikrinti ugdymo kokybę, kūrybiškumą ir vaikų aktyvų dalyvavimą. Dailės mokytojas metodininkas Vidmantas Jankauskas pristatė mišraus ir nuotolinio ugdymo patirtis suaugusiųjų dailės studijoje. Jaunųjų žurnalistų kursų vyr. mokytoja Rūta Jasionienė dalyviams pristatė konferenciją „Ugdymas ir psichologija 2021“, įsimintiniausius pranešimus ir aktualią konferencijoje pateiktą informaciją. Alytaus jaunimo centro direktorė Jūratė Treigienė skaitė pranešimą „Lyderystės veiksnių įtaka mikroklimatui neformaliojo švietimo organizacijoje. Alytaus jaunimo centro mikroklimato tyrimo rezultatai“, kurio metu pristatė vykdytą tyrimą bei aptarė lyderystės įtaką.

Dėkojame visiems metodinės dienos pranešėjams ir dalyviams.

Recommended Articles

Facebook