Nuotolinis ugdymas

KAIP VYKSTA NUOTOLINIS MOKYMAS?

  • Nuo 2020 m. kovo mėn. 30 d. mokymas(sis) vyksta nuotoliniu būdu.
  • Pamokos ir konsultacijos vyksta pagal tvarkaraščius.
  • Socialiai pažeidžiamiems mokiniams, kurie neturi galimybių iš namų dirbti nuotoliniu būdu, suteikiamas kompiuteris.
  • Mokytojai ir ugdytiniai nuotolinio mokymo metu prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Užduotys – skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.
  • Mokymuisi nuotoliniu būdu naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt.
  • IKT koordinatorius, kuris konsultuoja mokytojus, mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) technologijų naudojimo klausimais. Sandra Degutytė el. paštas it@ajc.lt, tel. 8 315 65114.

NAUDINGA INFORMACIJA

Nuotolinio darbo Alytaus jaunimo centre tvarkos aprašas
Koronaviruso profilaktikos tvarka Alytaus jaunimo centre

REKOMENDACIJOS, KAIP SKLANDŽIAI ORGANIZUOTI NUOTOLINIO MOKYMOSI PROCESĄ IR IŠVENGTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ „LŪŽIMO“

ATMINTINĖ BENDRUOMENEI DĖL KORONAVIRUSO

Share

Facebook