Vadovų darbotvarkės

Direktoriaus darbotvarkė 2020 m. liepos mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

Liepos 3 d. 13.00 val. Projekto „Tarpkultūrinis Alytaus ir Gižycko jaunimo dialogas: bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo bendraujant plėtojimas“ partnerių susitikimas. Alytaus jaunimo centras.
Liepos 10 d. 9.00 val. Mokytojų atrankos. Alytaus jaunimo centras.
Nuo liepos 15 d. iki rugpjūčio 21 d. – kasmetinės atostogos.
Rugpjūčio 25 d. 9.00 val. Mokytojų atrankos. Alytaus jaunimo centras.
Rugpjūčio 26 d. 10.00 val. Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl švietimo veiklos organizavimo 2020–2021 mokslo metais. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė.
Rugpjūčio 31 d. 10.00 val. Mokytojų tarybos posėdis. Alytaus jaunimo centras.
Kiekvieną antradienį 9.00 val. Alytaus jaunimo centro administracijos pasitarimai.

Direktoriaus pavaduotojos darbotvarkė 2020 m. liepos mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

Share

Facebook