Direktoriaus darbotvarkė 2021 m. gruodžio mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

3 d. 11.00 val. VOSKD „Guboja“ ir Alytaus jaunimo centro Tarptautinės žmonių su negalia dienos renginys „Atrask spalvų pasaulį“ VOSKD „Guboja“ narių darbų paroda „Atrask spalvų pasaulį“. Alytaus jaunimo centras

8 d. 9.00 val. Darbuotojų susirinkimas dėl Alytaus jaunimo centro jubiliejinio renginio. Konferencijų salė.

9 d. 12.00 val. Seminaras „Mokyklos darbo tarybos narių kompetencija: švietimo įstaigos vidaus kontrolė“ Nuotoliniu būdu.

9 d. 14.00 val. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas. Nuotoliniu būdu.

21 d. 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų 2021 m. veiklos rezultatų apžvalgos. Nuotoliniu būdu.

1-15 d. Mokytojų metinės veiklos analizės aptarimas. Direktoriaus kabinetas.

16 d. 14.00 val. Seminaras „Mokyklos darbo tarybos narių kompetencija: švietimo įstaigos vidaus kontrolė“. Nuotoliniu būdu.

Kiekvieną antradienį 9.00 val. Alytaus jaunimo centro administracijos pasitarimai.

Direktoriaus pavaduotojos darbotvarkė 2021 m. gruodžio mėn.
(darbotvarkė gali keistis)

Facebook