Alytaus jaunimo centras

Menu

Birželio mėnesio veiklos planas

 

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta, struktūrinis padalinys Atsakingi

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

1. Administracijos pasitarimai Kiekvieną antradienį 9.00 val. Direktoriaus kabinetas J. Treigienė
2. Pasitarimas dėl renginio „Šeimų piknikas“ organizavimo 6 d. 10.00 val. Direktoriaus kabinetas

 

J. Treigienė

Organizacinė grupė

3. Pedagogų atestacijos komisijos posėdis 15 d. 10.00 val. Direktoriaus kabinetas J. Treigienė
4. Mokytojų susirinkimas     20 d. 9.00 val. Konferencijų salė J. Treigienė 
5. Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas  

 

26 d. 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė               J. Treigienė
6. Metinis pokalbis su vadovais Pagal atskirą grafiką Direktoriaus kabinetas J. Treigienė
I. Pilipčikienė

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA

1. Mokytojų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, dokumentų patikra Iki 4 d. I. Pilipčikienė
2. Stebėto užsiėmimo informacijos vadovams analizė Iki 20 d. S. Degutytė
3. Mokytojų   savianalizės formų vertinimas Iki mokytojų metinio pokalbio su vadovais J. Treigienė
I. Pilipčikienė

RENGINIAI

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
1. Šokių studijos „Rūta“ koncertas 1 d. 18.00 val. Didžioji salė R. Mekišaitė
2. Alytaus jaunimo centro suaugusiųjų dailės studijos mokinės Joanos Latožienės autorinė paroda Nuo 1 d. Pivašiūnų amatų centras V. Jankauskas
3. Mažylių studijos darbelių paroda Nuo 5 d. Fojė S. Kazlauskaitė
4. Fortepijono klasės koncertas ugdytinių tėveliams 5 d. 18.00 val. Konferencijų salė I. Vaitkevičienė
5. Fortepijono ir akordeono klasių baigiamasis koncertas ugdytinių tėveliams 6 d. 18.00 val. Konferencijų salė L. Kaminskienė
6. Alytaus jaunimo centro suaugusiųjų dailės studijos pleneras 9 d. A. Žmuidzinavičiaus tėviškė V. Jankauskas
7. Alytaus jaunimo centro ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių apskrities, šalies, tarptautinių meninės krypties konkursų 1–3 vietų laimėtojų, prizininkių ir laureatų, bei juos parengusių mokytojų pagerbimas 7 d. 16.00 val. Alytaus jaunimo centras J. Treigienė
8. Dramos studijos „Skrajokliai“ spektaklis „Nukabinčiau mėnulį“ 8 d. 18.00 val. Alytaus „Drevinuko“ darželis-mokykla I. Ivanauskienė
J. Gaižauskas
9. Tradicinė kultūrinė-poilsinė dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis“ stovykla 9–14 d. Lazdijų r. R. Moisejenkienė
L. Moisejenka
D. Romanova
10. Miuziklas „Baltaragio malūnas“ 14 d.

19.00 val.

Alytaus teatras I. Ivanauskienė
A. Ramanauskaitė
A. Saulevičiūtė
A. Abromavičius
J. Gaižauskas
11. Dalyvavimas Gižycko povieto švietimo įstaigų talentų konkursas 12–13 d. Gižyckas, Lenkija A.    Ramanauskaitė
A. Saulevičiūtė
J. Treigienė
I. Pilipčikienė
12. Vokalinės studijos „Astrėja“ koncertas ugdytinių tėveliams 13 d. 18.00 val. Konferencijų salė S. Mikalonis
13. Lyderių laiko 3 seminaras neformaliojo švietimo mokytojams „Virtualių, netradicinių edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo (si) procese, skatinant mokinių  kūrybiškumą ir mokėjimo mokytis kompetenciją“. 14 d. 10.00 val. Konferencijų salė S. Degutytė
14. Vokalinės studijos „Boružėlė“ renginys „Padėkos diena“ 14 d. 16.00 val. 201 kab. R. Remeikienė
15. Klavišinių instrumentų studijos koncertas ugdytinių tėvams 14 d. 18.00 val. Konferencijų salė A. Bačiuška
16. Miuziklas „Baltaragio malūnas“ Alytaus miesto bendruomenei 16 d. 19.00 val. Alytaus miesto sodas I. Ivanauskienė
17. Vaikų vasaros dienos stovykla 18–29 d. Alytaus jaunimo centras R. Pangonienė

 

18. Alytaus jaunimo centro suaugusiųjų dailės studijos darbų pristatymas Bus pranešta Konferencijų salė V. Jankauskas

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE

1. Respublikinis liaudiško smuikavimo konkursas ,,Griežkit, skripkos“ 1 d. Lazdijų kultūros centras R. Moisejenkienė
L. Moisejenka
2. Kultūrų festivalis 2 d. Gardinas, Baltarusija R. Moisejenkienė
L. Moisejenka|
N. Vekeriotaitė
3. Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai 1 d. Alytaus miesto bendruomenės centras A. Ramanauskaitė
4. Populiariosios muzikos konkursas „Vasaros karuselė“ 2 d. Birštonas A. Ramanauskaitė
D. Kazlauskienė
5. Mokymai Lyderių laiko 3 kūrybinės komandos nariams, švietimo įstaigų vadovams „Duomenimis grįsta vadyba“. 5 d. Alytaus Putinų gimnazija J. Treigienė
S. Degutytė
6. Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos posėdis 7 d. 16.00 val. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla I. Pilipčikienė
7. Tarptautinis sportinio ėjimo festivalis 8 d. Alytus S. Bujanauskaitė
8. Respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ laureatų apdovanojimai, koncertas 8–10 d. Vilnius A.  Ramanauskaitė
9. Dalyvavimas gedulo ir vilties dienos renginiuose. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos meninė instaliacija „Palikti raktai…“ 14 d. 12.30 val. Miesto sodas, prie skulptūros „Nurimęs varpas“ T. Treigienė
10. Alytaus miesto šventė 15–16 d. Alytaus Rotušės aikštė R. Remeikienė
S. Bujanauskaitė
D. Kazlauskienė
11. Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Wigrascek“ 18–21 d. Suvalkai, Lenkija I. Ivanauskienė
12. Tarptautinis folkloro festivalis „Durres 2018“ 18–27 d. Durres, Albanija R. Moisejenkienė
L. Moisejenka
D. Romanova
I. Pilipčikienė
13. Tarptautinis folkloro festivalis Juodkalnijoje 19–28 d. Juodkalnija R. Mekišaitė
14. Festivalis „Kultūrinė vasara Slovakijoje“ 06-27 – 07-02 Slovakija A.    Ramanauskaitė
R. Parchomenkienė
J. Treigienė

SAVIVALDA, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ, METODINĖ VEIKLA, SEMINARAI

 

1. Civilinės saugos mokymai ir stalo pratybos 11 d. 10.00 val.   Didžioji salė J. Biekša
Darbuotojai
2. Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams „Asmens duomenų teisinė apsauga“ 12 d. 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė S. Ūselienė
3. Respublikinė konferencija „Šiuolaikinis mokytojas – ateities kartų architektas“ 21 d. 10.00 val. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla J. Treigienė

ATASKAITOS, INFORMACIJOS  

1. Pateikti švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių prašymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo Iki 4 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, priimamasis J. Treigienė
2. Pateikti informaciją el. paštu svietmas@alytus.lt apie švietimo įstaigų direktorių atostogas ir duomenis apie juos vaduojančius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, darbo telefono Nr. ir mobiliojo Nr.) Iki 7 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 423 kab.

 

J. Treigienė
3. Pateikti informaciją el. paštu svietmas@alytus.lt apie mokyklų siūlomus renginius savo mokiniams birželio, liepos, rugpjūčio mėn. pagal pateiktą lentelę Iki 8 d.   įskaitytinai Rotušės a. 4, 423 kab.

 

R. Pangonienė
4. Pateikti informaciją el. paštu svietmas@alytus.lt apie numatomą vasaros poilsio organizavimą, tarptautines keliones, išvykas, vykdomus projektus birželio, liepos, rugpjūčio mėn. Iki 8 d.   įskaitytinai Rotušės a. 4, 425 kab.

 

R. Pangonienė
5. Pateikti informaciją apie mokinių važiavimo išlaidas 2018 m. gegužės mėn. Iki 11 d. įskaitytinai  

 

Rotušės a. 4, 426 kab.

 

V. Kaškonienė

 

6. Pateikti el. paštu informaciją apie švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų šildymą ir elektros energijos sunaudojimą (kiekvieno pastato atskirai) (Eur)   2018 m. gegužės mėn. Iki 15 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 409 kab. J. Biekša

 

7. Pateikti raštus Švietimo skyriui apie pensinio ir darbingo amžiaus atleidžiamus mokytojus J. Treigienė

Facebook