Menu

Mėnesio veiklos planas

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2019 METŲ LIEPOS-RUGPJŪČIO MĖNESIŲ

VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta, struktūrinis padalinys Atsakingi

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

1. Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovų asociacijos pasitarimas Liepos 2 d.

10.00 val.

Dainavos progimnazija J. Treigienė
2. Administracijos pasitarimas Liepos 3 d.

9.00 val.

Direktoriaus kabinetas J. Treigienė
3. Karininko Antano Juozapavičiaus 100-ųjų žūties metinių minėjimo renginys Liepos 5 d. 12.00 val. Prie karininko Antano Juozapavičiaus tilto stovinčio atminimo ženklo J. Treigienė
4. Grožio studijos, dramos, šokių, fotografijos mokytojų atranka Liepos 5 d.

9.00 val.

Direktoriaus kabinetas J. Treigienė

I. Pilipčikienė

5. Vokalo mokytojų atranka Rugpjūčio

26 d. 9.00 val.

Direktoriaus kabinetas J. Treigienė

I. Pilipčikienė

6. Administracijos pasitarimas Rugpjūčio

27 d.

9.00 val.

Direktoriaus kabinetas J. Treigienė
7. Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl švietimo veiklos organizavimo 2019-2020 mokslo metais Rugpjūčio

28 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos salė J. Treigienė
8. Mokytojų tarybos posėdis Rugpjūčio

29 d.

9.00 val.

Konferencijų salė J. Treigienė
DALYVAVIMAS RENGINIUOSE
1. Tarptautinis festivalis „Meet the tradition“ Liepos 9-19 d. Montecatini, Italija R. Moisejenkienė

L. Moisejenka

R. Parchomenkienė

D. Romanova

RENGINIAI, VYKSTANTYS ALYTAUS JAUNIMO CENTRE
1. Demontuotojų asociacijos seminaras Liepos 2 d. 16.00 -18.00 val. Konferencijų salė J. Biekša

 

SAVIVALDA, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ, METODINĖ VEIKLA, SEMINARAI

1. Asmeninio tobulėjimo programa „Pailsėk ir tobulėk“ Liepos 1 d.  – rugpjūčio 18 d. J. Treigienė
2. Metodinių grupių pasitarimai Rugpjūčio

29 d.

11.00 val.

Konferencijų salė Metodinių grupių pirmininkai
3. Pasirengimas naujam mokytojų etatinio darbo apmokėjimui Nuo rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 6 d. J. Treigienė

I. Pilipčikienė

A. Kubilienė

4. Alytaus jaunimo centro ugdymo plano projekto 2019–2020 m.m.

rengimas

Nuo rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 6 d. I. Pilipčikienė

Darbo grupė

 

ATASKAITOS, INFORMACIJOS

1. Pateikti informaciją el.paštu svietimas@alytus.lt apie numatomą vasaros poilsio organizavimą, tarptautines keliones, išvykas, vykdomus projektus liepos, rugpjūčio mėn. Iki liepos 5 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 425 kab. R. Pangonienė
2. Pateikti informaciją raštu apie išleistas arba planuojamas išleisti lėšas pasirengti 2019-2020 m.m. (pagal Švietimo ir sporto skyriaus 2019-06-28 rašte Nr. SD-5499 (10,51 pateiktą lentelę) Iki rugpjūčio 14 d.  d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 424 kab. A. Kubilienė

J. Biekša

3. Pateikti informaciją apie mokytojų ir kitų darbuotojų poreikį 2019-2020 m.m. (pagal Švietimo ir sporto skyriaus 2019-06-28 rašte Nr. SD-5499 (1051) pateiktą lentelę) Iki rugpjūčio 14 d.  d. įskaitytinai Rotušės a. 4,

424 kab.

S. Ūselienė
4. Priėmimo į Alytaus jaunimo centrą dokumentų tvarkymas Liepa- rugpjūtis S. Ūselienė

Facebook