Menu

Gegužės mėnesio veiklos planas

                                                      

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2019 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO

VEIKLOS PLANAS

 

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta, struktūrinis padalinys Atsakingi

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

1. Mokytojų susirinkimas 8 d.

9.00 val.

Konferencijų salė J. Treigienė
2. Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui dėl 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų

 

16 d.n14.30 val. Rotušės a. 4,nAlytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė I.     Pilipčikienė
3. Alytaus miesto ugdymo įstaigų direktorių vizitas į Lazdijų r. savivaldybę 22 d. Lazdijų r. J. Treigienė
4. Alytaus miesto švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl švietimo aktualijų 31 d. 10.00  val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė J. Treigienė
5. Administracijos pasitarimai Kiekvieną antradienį 9.00 val. Direktoriaus kabinetas J. Treigienė

 

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA

 

1. El. dienyno TAMO  patikra. Dienyno pildymas Mėnesio eigoje Užsiėmimo klasė J. Treigienė
S. Degutytė
2. Mokytojo praktinės veiklos vertinimas Mėnesio eigoje Užsiėmimo klasė J. Treigienė
I. Pilipčikienė
3. Mokytojų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, užsiėmimų organizavimas  Mėnesio eigoje Užsiėmimo klasė I. Pilipčikienė
4. Konsultacijos dėl mokytojų  savianalizės formų pildymo Nuo 2 d. J. Treigienė
I. Pilipčikienė
5. Metiniai pokalbiai Nuo 15 d. Direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinetai (pagal atskirą grafiką) J. Treigienė
I. Pilipčikienė

 

RENGINIAI

 

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
1.      Šokių studijos „AJC Alemana“ vaikų šokių konkursas, skirtas Motinos dienai 1 d. 10.00 val. Didžioji salė L. Bernatavičius
2.      Vokalinės studijos „Šypsena“ koncertas „Tau, mamyte“ 2 d. 18.00 val. Didžioji salė D. Kazlauskienė
3.      Dailės mugė „Mamos portretas“ 5 d. 13.00 val. Dzūkų krašto menų inkubatorius V. Jankauskas
A. Grigaliūnas
4.      Country muzikos vakaras „Nesustok kely“ 8 d. 17.30 val. AJC filialas S. Mikalonis
5.      Neįgaliųjų švietėjiškas renginys-diskusija  „ Už teisę kurti ir būti savimi“.

Kremenčiuko (Ukrainos) vaikų plakatų parodos „Tegul saulė visad šviečia virš Lietuvos“ atidarymas

9 d. 11.00 val.

 

16.00 val.

Didžioji salė

 

Fojė

J. Treigienė

 

 

6.      Braižomosios grafikos ir kompozicijos studijos, bei maketavimo, konstravimo studijos mokinių kūrybinių darbų paroda 10 d. Fojė D. Želnienė
7.      Renginys „Metų fotosesija“ 10 d.  17.30 val. Konferencijų salė N. Katauskienė
S. Degutytė
K. Leonavičius
8.      Tarptautinis šokio festivalis „Kalbame šokiu“ 11 d. 18.00 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras A. Saulevičiūtė
S. Bujanauskaitė
9.      Braižomosios grafikos ir kompozicijos studijos atvira pamoka „Kuriame ir projektuojame neįprastose erdvėse“, kūrybinių darbų pristatymas 15 d. 16.00 val. Fojė D. Želnienė
10.  Vakaras su kino filmų ir video klipų muzika 16 d. 18.00 val. Konferencijų salė L. Kaminskienė
D. Kazlauskienė
11.  Edukacinė išvyka-seminaras „Dzūkijos regiono paveldas“ Išvykimas 17 d. 10.00 val. Raižiai, Stakliškės R. Remeikienė
12.  Suaugusiųjų dailės studijos ugdytinės  Rimutės Karčiauskienės-Rimėjos autorinių darbų paroda Gegužės 20 d. – birželio 21 d. Varėnos savivaldybės viešoji biblioteka V. Jankauskas
13.  Alytaus jaunimo centro keramikos studijos ugdytinių darbų paroda Gegužės 20 d. – birželio 15 d. l/d „Vyturėlis“
l/d „Putinėlis“
l/d „Saulutė“
M. Večkienė
14.  Šokių studijos „Tau“ koncertas ugdytinių tėveliams 21 d.
22 d.
23 d.
l/d „Pasaka“ N. Vekeriotaitė
15.  Dailės ir keramikos studijos „Vingiorykštė“ mokinių darbų paroda „Vingiorykštės metai“ 23–31 d. Fojė I. Junevičienė
16.  Padėkos vakaras 24 d. 17.00 val. Didžioji salė J. Treigienė
17.  Sėkmingų moterų seminaras „Žavi mama“ 24 d. 14.00 val. Fojė, konferencijų salė R. Pangonienė
A. Čikiševienė
18.  Suaugusiųjų dailės studijos pleneras 25-26 d. Marcinkonys, Varėnos r. V. Jankauskas
19.  Šokių studijos „Rūta“ koncertas 30 d. 18.00 val. Didžioji salė R. Mekišaitė
20.  Vokalinės studijos „Bel Canto“ koncertas 31 d. 18.00 val. Didžioji salė A. Ramanauskaitė
DALYVAVIMAS RENGINIUOSE
1. „Šeimų šventė“ 4 d. Alytaus jaunimo parkas R. Remeikienė
A. Ramanauskaitė
R. Stankevičius
S. Mikalonis
2. Metodų mugė „Žaidimų vaivorykštė 2019“ 10 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Vilnius S. Degutytė
3. Opolės miesto šventė 17–18 d. Opolė (Lenkija) A. Ramanauskaitė
4. Respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės Tauragėje generalinė repeticija

 

19 d. Vilniuje, Kalnų parke D. Romanova
5. Tarptautinis linijinių solo šokių festivalis „Palanga 2019“ 24-26 d. Palanga N. Vekeriotaitė
6. Respublikinė dainų ir šokių ansamblių šventė 31 d. Tauragės vasaros estrada R. Moisejenkienė
L. Moisejenka
D. Romanova
RENGINIAI, VYKSTANTYS ALYTAUS JAUNIMO CENTRE
1. Teatro praktikos bendradarbiavimui ir inovacijoms diegti, paneigiant išankstines nuostatas 13 d. 18.30 val. Didžioji salė  R. Moisejenkienė
L. Moisejenka
D. Romanova

 

SAVIVALDA, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ, METODINĖ VEIKLA, SEMINARAI

 

1. Aptarti kvalifikacijos tobulinimo renginius metodinėse grupėse Iki 8 d. Metodinėse grupėse Metodinių grupių pirmininkai
2. Kvalifikacijos tobulinimo renginių pristatymas  mokytojų susirinkime 8 d. Konferencijų salė S. Degutytė 
3. Praktinis seminaras „Dokumentų valdymas: naujovės, aktualijos, elektroniniai dokumentai, personalo dokumentai“ 23 d. 9.00 val. Alytaus kolegija S. Ūselienė

ATASKAITOS, INFORMACIJOS

 

1. Pateikti informaciją apie meninės krypties šalies ir tarptautinių konkursų ir festivalių-konkursų 1–3 vietų laimėtojus, prizininkus ir laureatus bei juos parengusius mokytojus (kartu pateikti laimėjimus įrodančius dokumentus) Iki 7 d. įskaitytinai R. Pangonienei Mokytojai
2. Pateikti informaciją apie mokinių važiavimo išlaidas 2019 m. balandžio mėn.

 

Iki 9 d. įskaitytinai
 
Rotušės a. 4, 426 kab.

arba skenuotą el. p. romualdas.zdanavicius@alytus.lt

V. Kaškonienė
3. Pateikti informaciją apie meninės krypties šalies ir tarptautinių konkursų ir festivalių-konkursų 1–3 vietų laimėtojus, prizininkus ir laureatus bei juos parengusius mokytojus (kartu pateikti laimėjimus įrodančius dokumentus) Iki 10 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 426 kab.

 

R. Pangonienė
4. Pateikti informaciją apie švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų šildymą ir elektros energijos sunaudojimą (kiekvieno pastato atskirai) 2019 m. balandžio mėn. Iki 20 d. įskaitytinai
 
Rotušės a. 4, 409 kab.

 

J. Biekša
5. Pateikti savianalizės formas Iki 14 d. I. Pilipčikienei Mokytojai

 

Facebook