ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2019 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO

VEIKLOS PLANAS

2019-10-31 Nr. L-443-(1.17)

Alytus

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta, struktūrinis padalinys Atsakingi

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

1. Administracijos pasitarimai Kiekvieną antradienį

9.00 val.

Konferencijų salė J. Treigienė
2. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų švietimo veiklos ir 2020 metų švietimo veiklos prioritetų 12 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės posėdžių  salė J. Treigienė
3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojama viešoji konsultacija dėl sėkmingo ugdymo proceso įgyvendinimo 19 d.

10.00 val.

Alytaus Putinų gimnazija J. Treigienė
4. Mokytojų pasitarimas 27 d.

9.00 val.

Konferencijų salė J. Treigienė
5. Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl Alytaus regiono karjeros centro veiklos 29 d.

10.00 val.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos SADM, Alytaus skyrius (Vilniaus g. 21) J. Treigienė

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA

1. Kolegialaus grįžtamojo ryšio patirties mainai „Kolega – kolegai“ temos: „Mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimas“, ,,Mokymosi metodų įvairovė“ Nuo 4 d. Užsiėmimo klasė J. Treigienė

I. Pilipčikienė

I. Doškuvienė

Mokytojai

2. Užsiėmimų ir renginių stebėjimas:

  • Užsiėmimo struktūra;
  • Mokymo metodų įvairovė;
  • Socialinio emocinio

ugdymo integravimas į ugdymo procesą.

Iki 30 d. J. Treigienė

I. Pilipčikienė

I. Doškuvienė

3. El. dienyno TAMO duomenų  tikslinimas Iki 30 d. S. Degutytė
4. Mokytojų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, užsiėmimų organizavimas Mėnesio eigoje Užsiėmimo klasė I. Pilipčikienė

RENGINIAI

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
1. Integruotas užsiėmimas su Alytaus J. Kunčino biblioteka (virtualios realybės akinių naudojimas) 5 d. 14.00 val. 104 kab. A. Grigaliūnas
2. Tapybos užsiėmimas Alytaus jaunimo centro bendruomenei „Ryto kvadratas“ 7 d. 10.00 val.

14 d. 10.00 val.

21 d. 10.00 val.

104 kab. A. Grigaliūnas
3. Dailės ir keramikos studijos ugdytinių darbų gratažo technika paroda „Mano mintys“ Lapkričio 18 – gruodžio 9 d.

Lapkričio 20 – gruodžio 10 d.

Lapkričio 21 – gruodžio 12 d.

L/d „Vyturėlis“

L/d „Putinėlis“

L/d „Saulutė“

M. Večkienė
4. Atliekų mažinimo savaitės renginys „Mainadienis“ 22 d.

15.00 val.

Fojė, didžioji salė R. Pangonienė
 

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE

 

1. Izraelio mokslininkų sukurto švietimo inovacijomis grindžiamo Michaelio metodo mokymai 4–6 d. Birštonas J. Treigienė
2. Tarptautinis šokio festivalis „O Laur Rzecha“ 5–7 d. Lenkija A. Saulevičiūtė

S. Bujanauskaitė

3. Jubiliejinė 50-oji „Grok, Jurgeli“ šventė 9 d. Žalgirio arena, Kaunas R. Moisejenkienė

L. Moisejenka

D. Romanova

4. Kursai floristams „Kalėdinės kompozicijos“ 12 d. Prienai I. Junevičienė
5. Lietuvos vaikų rėmimo fondo organizuojamo renginio atrankos 12 d. Vilnius J. Treigienė

A. Ramanauskaitė

R. Parchomenkienė

S. Bujanauskaitė

5. Seminaras „Kokybiški programos „eTwinning“  projektai-ugdymo inovacijų plėtrai“ 13 d.

12.00 val.

Alytaus Dzūkijos mokykla I. Doškuvienė

D. Bagdonienė

D. Kazlauskienė

6. Seminaras „Vokalinė improvizacija ir dainos interpretacija“ 14 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Vilnius D. Kazlauskienė

S. Mikalonis

7. Mokslinė praktinė konferencija „Meninis ugdymas mokslo, inovacijų ir technologinės kaitos kontekste“ 15 d. Vilniaus dailės akademija I. Junevičienė
8. Erasmus+ mokymai „Keep it real“ 15–19 d. Vilnius R. Pangonienė
9. Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Avanscena“ 18 d. Kaunas I. Ivanauskienė
10. Suaugusiųjų švietimo savaitei skirti renginiai:

Alytaus jaunimo centro siuvimo dizaino studijos suaugusiųjų ugdytinių darbų fotografijų paroda „Metų fotosesijos akimirkos“

Alytaus jaunimo centro dešimtoji suaugusiųjų tapybos studijos narių darbų paroda

Parodos atidarymas

Atviras tapybos užsiėmimas

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mankštos senjorams

18–22 d.

18–22 d.

21 d. 17.00 val.

21 d. 10.00 val.

18 d. 11.00 val.

20 d. 11.00 val.

Fojė

Konferencijų salė

Konferencijų salė

104 kab.

Didžioji salė

Metodinis kabinetas,

A. Grigaliūnas,

V. Jankauskas,

N. Katauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė

A. Kavaliauskaitė

11. Janinos Šyvokienės knygos „Nenugalėtas ir neužmirštas“ pristatymas 21 d. 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės posėdžių  salė J. Treigienė
12. Šokio čempionatas „Lithuanian Cup 2019“ 21–22 d. Klaipėda A. Saulevičiūtė
13. Pilietiškumo pamoka, skirta Lietuvos kariuomenės dienai ir kariui savanoriui Artūrui Sakalauskui paminėti 22 d.

8.55 val.

Alytaus Dainavos progimnazija  J. Treigienė
14. IV-asis respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Idėjų sąskrydis 2019“ 23 d. Vilnius N. Vekeriotaitė
15. Sportinio ėjimo varžybų nugalėtojų apdovanojimai 23 d. Alytaus teatras R. Parchomenkienė

A. Ramanauskaitė

16. Renginys, skirtas tolerancijos dienai  „Po vienu dangumi“

 

24 d. Alytaus „Volungės“ progimnazija R. Parchomenkienė
17. Alytaus miesto folkloro ansamblio „Žvangucis“ 5 metų jubiliejinis renginys 24 d.

14.00 val.

AKC R. Moisejenkienė

L. Moisejenka

18. VIII respublikinis vaikų ir jaunimo teatralizuotas menų konkursas – festivalis „Šokio karalienė 2019: Kalėdų pasaka“ 24 d. Vilnius R. Remeikienė
19. Seminaras „Nauji dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimai: projektai ir galimi iššūkiai“ 25 d. „Dzūkų ainiai“

Alytus

S. Ūselienė
20. Literatūrinė popietė „Vienas vardas, įrašytas mano širdyje“, Irutės Matažinskaitės –Lazickienės knygos „Tėvynę savo meile apkabinsiu“ pristatymas 26 d.

15.00 val.

Alytaus Panemunės progimnazija J. Treigienė
21. Keramikos darbų paroda „Žiemos pasaka“ 29 d. Veliuonos kultūros centras I. Junevičienė
22. Festivalis-konkursas „Fantazija 2019“ 30 d. Varėnos kultūros centras R. Parchomenkienė
RENGINIAI, VYKSTANTYS ALYTAUS JAUNIMO CENTRE
1. Alytaus miesto mokinių tarybos renginys „Akustinis vakaras“ 29 d.

18.00 val.

Didžioji salė R. Pangonienė
2. Socialinių įgūdžių ir finansinio raštingumo programos „Aflatoun“ vykdymo filmavimas 11 d. Veiklų vykdymo kabinetai J. Treigienė;

R. Pangonienė;

Lietuvos ryto televizija

 

SAVIVALDA, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ, METODINĖ VEIKLA, SEMINARAI

1. Metodinės tarybos posėdis 20 d.

10.00 val.

Konferencijų salė I. Doškuvienė
2. Seminaras „Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijų tobulinimas“ 27 d.

9.00 val.

Konferencijų salė I. Doškuvienė
3. Mokesčio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą lengvatų taikymo komisijos posėdis 29 d.

15.00 val.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinetas I. Pilipčikienė
4. Strateginio plano darbo grupės pasitarimas 26 d.

10.00 val.

Direktoriaus kabinetas J. Treigienė

 

ATASKAITOS, INFORMACIJOS

1. Pagal pateiktus Alytaus miesto savivaldybės švietimo 2020 metų veiklos prioritetus pateikti nurodytoje lentelėje veiklos uždavinius, priemones ir rodiklius (pildyti elektroninėje erdvėje) Iki 4 d. įskaitytinai Rotušės a. 4,

425 kab.

I. Pilipčikienė
2. Pateikti informaciją apie mokinių važiavimo išlaidas 2019 m. spalio mėn. Iki 11 d. įskaitytinai Rotušės a. 4,

426 kab.

A. Kubilienė
3. Pateikti el. paštu informaciją apie švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų šildymą (kiekvieno pastato atskirai) ir elektros energijos sunaudojimą (Eur)  2019 m. spalio mėn. el. paštu: jurgita.masioniene@alytus.lt Iki 15 d. įskaitytinai Rotušės a. 4,

409 kab.

J. Biekša
4. Mokinių tėvų apklausa „Mokyklos kultūra“. Mikroklimato tyrimas Lapkričio – gruodžio mėn. I. Doškuvienė
5. Mokytojų apklausa „Mokyklos kultūra“. Mikroklimato tyrimas Lapkričio – gruodžio mėn. I. Doškuvienė
6. Mokinių anketinė apklausa „Mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimas“ Iki 27 d. I. Doškuvienė
7. Pateikti Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso Pateikti Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ I etapo dalyvio anketas Iki gruodžio

2 d. įskaitytinai

El. p.

undine.pinkeviciene@gmail.com

daiva.pasaraviciene@alytus.lt

I. Pilipčikienė

D. Bagdonienė

Vokalo mokytojai

8. Pateikti TAMO lankomumo ataskaitą Iki 30 d. J. Kazlauskienei Mokytojai
9. Švietimo įstaigų interneto svetainių atitikimas galiojantiems teisės aktams Iki 30 d. S. Degutytė

Facebook