Menu

Kovo mėnesio veiklos planas

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2019 METŲ KOVO MĖNESIO
VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta, struktūrinis padalinys Atsakingi

 

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

 

1. Mokytojų susirinkimas 13 d.

9.00 val.

Alytaus jaunimo centro konferencijų salė                J. Treigienė

 

2. Projekto „Lyderių laikas 3“ Alytaus miesto savivaldybės formaliąsias švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių magistrantų trumpas baigiamųjų darbų pristatymas.  

Dalyvauja švietimo įstaigų vadovai, dalykų mokytojų metodinių grupių pirmininkai ir mokytojai

21 d.

15.00 val.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla J. Treigienė

Metodinių grupių pirmininkai

3. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų  įstaigų direktorių dėl brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo 29 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė J. Treigienė

 

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA

 

1. TAMO pildymo patikra Per mėnesį Alytaus jaunimo centras I.      Pilipčikienė
2. Socialinio emocinio ugdymo integravimas į ugdymo procesą „Tarpusavio santykių kūrimas ir išlaikymas“ Per mėnesį Alytaus jaunimo centras J. Treigienė

I.  Pilipčikienė

 

 


RENGINIAI

 

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
1.      Bendruomenės renginys „Kaziuko kermošius“ 5 d.

15.00 val.

Alytaus jaunimo centras R. Remeikienė

D. Želnienė

2.      Alytaus jaunimo centro dailės ir keramikos studijos „Vingiorykštė“ mokinių darbų paroda „Nubudimas“

 

Parodos atidarymas

6 d.

iki balandžio

1 d.

 

 

6 d. 16.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės I a. fojė I. Junevičienė

A. Ramanauskaitė

3.      Alytaus jaunimo centro dailės studijos ir studijos „Vingiorykštė“ mokinių darbų paroda „Čia yra…“ 8 d.

iki balandžio

1 d.

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrius A. Grigaliūnas

I. Junevičienė

4.      Keramikos studijos mokinių darbų paroda „Aš“ iki 11 d.

 

iki 14 d.

 

iki  15 d.

L/d „Vyturėlis“

 

L/d „Putinėlis“

 

L/d „Saulutė“

M. Večkienė
5.      Asmenybės ugdymo studijos „Mamos ir mažylio studija“ parodos „Tept tept“ atidarymas 12 d.

17.00 val.

Alytaus jaunimo centro filialas,

Vingio g. 15A

S. Kazlauskaitė
6.      Iškilmingas Žemės vėliavos pakėlimas. Pasaulinei Žemės dienai paminėti skirtas renginys „Žydinčių medžių alėja“ 20 d.

12.00 val.

Alytaus Rotušės aikštė I. Ivanauskienė

R. Pangonienė

7.      Koncertas „Muzikos paradas“ 28 d.

18.00 val.

Alytaus jaunimo centro didžioji salė I. Vaitkevičienė
8.      Žemės valandos renginys 30 d.

20.20 val.

Alytaus Rotušės aikštė I. Ivanauskienė

A. Saulevičiūtė

R. Pangonienė

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE
 
1. Seminaras „Keramika: žiedimas, lipdymas, raugo keramikos degimas“ 7–8 d. Vilniaus dailės akademijos Keramikos laboratorija I. Junevičienė
2. Kvalifikacijos tobulinimo programos „Bendradarbystės erdvė: mokyklų vadovai ir pavaduotojai!“ mokymai 7 d. Viešbutis „Vingis“, Marijampolė J. Treigienė
3. Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ regioninis turas 15 d. Lazdijų kultūros centras R. Moisejenkienė

L. Moisejenka

4. Dainų konkursas

„AARVGDK¢ 19”, skirtas Alytaus gimnazijos 100-mečiui   

15 d.

18.00 val.

Alytaus teatro didžioji salė R. Stankevičius

A. Ščetilnikovas

5. Vaikų teatrų festivalis „Raganė“

 

21 d. Seinų lietuvių kultūros namai I.     Ivanauskienė


RENGINIAI, VYKSTANTYS ALYTAUS JAUNIMO CENTRE
1. Vaikų ir jaunimo teatrų šventės „Šimtakojis“ miesto turas 1 d.

12.00 val.

Alytaus jaunimo centro didžioji salė D. Pasaravičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė,

R. Pangonienė

2. Gimnazijų I–IV klasių mokiniams eurodebatai „Kaip balsuosiu ne tik kojomis, bet ir galva“ 28 d.

16.00 val.

Alytaus jaunimo centro konferencijų salė R. Pangonienė

 

SAVIVALDA, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ, METODINĖ VEIKLA, SEMINARAI

 

1. Mokytojos Aušros Saulevičiūtės praktinės veiklos vertinimas 12 d.  Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis I.                                Pilipčikienė
2. Dailės ir techninės kūrybos metodinės grupės susirinkimas 13 d. Konferencijų salė A.   Čikiševienė
3. Muzikų metodinė grupės susirinkimas 13 d. Konferencijų salė D. Kazlauskienė
4. Mokytojų atestacijos komisijos posėdis 27 d. Konferencijų salė J. Treigienė
5. Mokesčio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą lengvatų taikymo komisijos posėdis Mėnesio eigoje Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kab. I. Pilipčikienė

Komisijos nariai

 

ATASKAITOS, INFORMACIJOS

 

1. Pateikti informaciją apie mokinių važiavimo išlaidas 2019 m. vasario mėn. el. p. romualdas.zdanavicius@alytus.lt Iki 8 d. įskaitytinai Rotušės a. 4,

426 kab.

 

V. Kaškonienė
2. Pateikti informaciją apie švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų šildymą (kiekvieno pastato atskirai) ir elektros energijos sunaudojimą 2019 m. vasario mėn. el. paštu jurgita.masioniene@alytus.lt  Iki 15 d. įskaitytinai Rotušės a. 4,

409 kab.

 

J. Biekša
3. Pateikti įstaigų koordinatoriams direktorių 2018 metų veiklos ataskaitas ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius Alytaus miesto savivaldybės tarybai Iki kovo 20 d. įskaitytinai Rotušės a. 4,

426 kab.

 

J. Treigienei

Facebook