Menu

Lapkričio mėnesio veiklos planas

    

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta, struktūrinis padalinys Atsakingi

 

                 POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

1. Mokytojų susirinkimas 7 d. 9.00 val. Konferencijų salė J. Treigienė
2. Alytaus miesto savivaldybės jungtinių komiteto posėdis dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 14 d. 15.00 val. Alytaus miesto savivaldybė, 201 kab. J. Treigienė
3. Projekto „Lyderių laikas 3“ Alytaus miesto savivaldybės komandos pasitarimas (dalyvauja Alytaus miesto savival

dybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komanda)

22 d. 10.00 val. Alytaus profesinio rengimo centras J. Treigienė
4. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas 30 d.10.00 val. Alytaus „Volungės“ progimnazija J. Treigienė
5. Administracijos pasitarimai Kiekvieną antradienį

9.00 val.

Direktoriaus kabinetas J. Treigienė

 

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA

1. Mokinių lankomumo ataskaitų teikimas Mėnesio eigoje I. Pilipčikienė
2. El. dienyno TAMO pildymas Mėnesio eigoje I. Pilipčikienė
S. Degutytė
3. Renginių organizavimas Mėnesio eigoje I. Pilipčikienė

 

RENGINIAI

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
1. Alytaus jaunimo centro mokytojos Henrietos Lapinskaitės autorinių darbų paroda  „TRUPINIAI (45)“

Parodos pristatymas

2–30 d.

5 d. 16.00 val.

Alytaus jaunimo centro fojė H. Lapinskaitė
2. Suaugusiųjų dailės studijos mokinių plenero darbų paroda 5–30 d. Konferencijų salė V. Jankauskas
3. Miuziklas „Baltaragio malūnas“ (Alytaus „Volungės“ progimnazijos mokiniams) 8 d. 13.00 val. Didžioji salė I. Ivanauskienė
4. Alytaus jaunimo centro aktyvių tėvų klubo renginys „Advento belaukiant“ įstaigos bendruomenei 30 d. 17.00 val. Alytaus jaunimo centro fojė R. Pangonienė
Aktyvių tėvų klubas
5. Vokalinės studijos „Šypsena“ karaokė vakaras 22 d.

18.00 val.

Alytaus jaunimo centro fojė D. Kazlauskienė
DALYVAVIMAS RENGINIUOSE
1. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų mokymai            5–9 d.           Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras I. Junevičienė
R. Parchomenkienė
A. Grigaliūnas
2. Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai“ 10 d. Ignalina I. Ivanauskienė
3. III-oji respublikinė konferencija „Gabių ir talentingų mokinių meninis ugdymas“ 16 d. 10.00 val. Lazdijų meno mokykla A. Ramanauskaitė
4. Alytaus Panemunės progimnazijos 30 metų jubiliejaus renginys 16 d. 18.00 val. Alytaus Panemunės progimnazija J. Treigienė
5. 100-ojo lietuviškos mokyklos Seinuose įkūrimo jubiliejaus renginys 17 d. 14.00 val. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla (Lenkija) J. Treigienė
6. Respublikinis konkursas „Rudeninė karuselė 2018“ 17 d. Birštonas A. Ramanauskaitė
D. KazlauskienėS.
Mikalonis
7. IDO World Show Dance Cups 2018 čempionatas 20–25 d. Riesa, Vokietija S. Bujanauskaitė
A. Saulevičiūtė
8. Respublikinis moksleivių instrumentinio folkloro festivalis „Čirpynė 2018“ 23 d. Kauno tautinės kultūros centras R. Moisejenkienė
L. Moisejenka
9. Tarptautinis baleto festivalis „Allegro 2018“ 25 d. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos šokio teatras, Vilnius R. Parchomenkienė
RENGINIAI, VYKSTANTYS ALYTAUS JAUNIMO CENTRE
1. Kariuomenės dienos minėjimas 22 d. 10.00 val. Didžioji salė R. Pangonienė
2. Miesto mokinių tarybos renginys „Akustinis vakaras“ 23 d.18.00 val. Didžioji salė R. Pangonienė
3. Įstaigos pristatymas projekto „Bendradarbiavimas dėl socialinės atskirties mažinimo „Apsikabinkime muzikoje“ dalyviams 6 d. ir 20 d. 10.30 val. Alytaus jaunimo centro fojė R. Pangonienė

 

SAVIVALDA, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ, METODINĖ VEIKLA, SEMINARAI

 

1. Projekto „Suaugusiųjų specialiųjų ir bendrųjų kompetencijų ugdymas“  mokymai „Kūrybinis rašymas: tradicijos ir inovacijos“ 6 d.,13 d., 20 d. 10.00  ir 15.30  val.

 

Konferencijų salė R. Pangonienė
2 Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės posėdis 7 d. 13.00 val. Konferencijų salė S. Degutytė
3. Kolegialaus grįžtamojo ryšio patirties mainai „Kolega – kolegai“ tema „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“ Nuo 8 d. Užsiėmimų klasės S. Degutytė, mokytojai
4. Aktyvių tėvų klubo susirinkimas 14 d. 18.00 val. Konferencijų salė R. Pangonienė Aktyvių tėvų klubas
5. Seminaras „Makiažo krepšelio formavimas“, skirtas grožio ir sveikos gyvensenos studijos Femina Laeta“ mokinėms 13 d. 16.00 val. 207 kab. A.   Čikiševienė
6. Projekto „Suaugusiųjų specialiųjų ir bendrųjų kompetencijų ugdymas“ mokymai „Finansinis raštingumas“ 13 d., 15 d., 20 d., 22 d. 18.00 val. Konferencijų salė R. Pangonienė
7. Metodinės tarybos posėdis 14 d. 13.00 val. Konferencijų salė S. Degutytė
8. Darbo tarybos susirinkimas 15 d. 11.00 val. 201 kab. R. Remeikienė
9.  Techninės kūrybos ir dailės metodinės grupės susirinkimas 19 d. 10.00 val. 104 kab. A.   Čikiševienė
10. Projekto „Lyderių laikas 3“ Alytaus jaunimo centro komandos pasitarimas 26 d. 11.00 val. Direktoriaus kab. J. Treigienė

 

 ATASKAITOS, INFORMACIJOS

1. Pateikti informaciją apie mokinių važiavimo išlaidas 2018 m. spalio mėn.  Iki 9 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 425 kab.

 

V. Kaškonienė
2. Pateikti informaciją apie švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų šildymą (kiekvieno pastato atskirai) ir elektros energijos sunaudojimą 2018 m. spalio mėn. el. jurgita.masioniene@alytus.lt  paštu Iki 16 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 409 kab.

 

J. Biekša
3. Pateikti informaciją apie mokinių lankomumą Iki 31 d. Kasininkei J. Kazlauskienei Mokytojai

Facebook