Eil. Nr. Renginiai Data Vieta, struktūrinis padalinys Atsakingi

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

  Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos posėdis 5 d. 16.00 val. Nuotoliniu būdu R. Pangonienė
  Pasitarimas bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams ir kultūros paso koordinatoriams mokyklose dėl kultūros paso 7 d. 10.00 val. Alytaus kraštotyros muziejus (Savanorių g. 6) J. Treigienė
  Projekto „CultuRE:imagined“ partnerių susitikimas 14 d. 13.30 val. Nuotoliniu būdu R. Pangonienė
  Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių, lopšeliuose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų pasitarimas dėl sveikatos priežiūros bei sveikatos ugdymo situacijos savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose 28 d. 10.00 val. Nuotoliniu būdu J. Treigienė
  Administracijos pasitarimai Kartą savaitėje 9.00 val. Direktoriaus kabinete J. Treigienė

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA

  Mokytojų metinės veiklos analizės aptarimas 3–7 d. Direktoriaus kabinete J. Treigienė
  Administracijos ir kitų darbuotojų veiklos vertinimai 10–31 d. Direktoriaus kabinete J. Treigienė

RENGINIAI

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
  Suaugusiųjų dailės studijos „Fantastika“ ugdytinių darbų paroda 3–31 d. Konferencijų salė V. Jankauskas
  Ričardo Gruodžio tapybos darbų paroda „Penkeri tapybos metai“ 6–28 d. Fojė S. Degutytė
  Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 13 d. Alytaus jaunimo centras Metodininkai
  Makiažo dirbtuvės „Savarankiško gyvenimo namų“ gyventojams 20 d. 15.30 val. Savarankiško gyvenimo namai A. Čikiševienė R. Pangonienė
DALYVAVIMAS RENGINIUOSE
  Žibintų festivalis „Tūkstantis švieselių“ 8 d. Rumšiškės N. Vekeriotaitė
RENGINIAI, VYKSTANTYS ALYTAUS JAUNIMO CENTRE

SAVIVALDA, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ, METODINĖ VEIKLA, SEMINARAI

  Alytaus jaunimo centro pedagogų metodinė diena „Bendruomenės stiprinimas per telkiančią veiklą ir kūrybines iniciatyvas“ 5 d. 10.00 val. Konferencijų salė R. Pangonienė
  Alytaus jaunimo centro įvaizdžio formavimo darbo grupės susirinkimas 7 d. 10.00 val. Fojė S. Degutytė
  Integruota pamoka „Makiažo subtilybės fotografijoje“ 13 d. 17.20 val. Meninės fotografijos studija, Tvirtovės g. 3 S. Degutytė A. Čikiševienė
  Projekto „CultuRE:imagined“ jaunimo grupės susitikimas 17 d. 16.00 val. Konferencijų salė R. Pangonienė S. Degutytė
  Programos DofE koordinatorių ir vykdytojų pasitarimas 19 d. 14.00 val. 301 kab. D. Bagdonienė
  Metodinės tarybos pasitarimas 26 d. 10.00 val. Nuotoliniu būdu R. Pangonienė

AJC VEIKLOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS

  Jaunimo savanoriškos veiklos programos savanorės veiklos organizavimas 1-31d.   R. Pangonienė
  Mokinių registro tvarkymas 1-31 d.   S. Degutytė
  Pedagogų registro tvarkymas 1-31 d.   S. Degutytė
  Elektroninio dienyno „Tamo“ tvarkymas 1-31 d.   S. Degutytė
  Centralizuoto vaikų priėmimo sistemos tvarkymas 1-31 d.   D. Bagdonienė

ATASKAITOS, INFORMACIJOS

  Pateikti informaciją apie švietimo įstaigų darbuotojų sąrašų pakeitimus (naujos tarifikacijos pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuo 2022 m. sausio 1 d. galiosiančius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus) Excel ir PDF formatu Iki 7 d. El. paštu aldona.pikiene@alytus.lt A. Kubilienė
  Pateikti informaciją apie mokinių važiavimo 2021 m. gruodžio mėn. išlaidas Iki 10 d. įskaitytinai El. paštu edita.jurciene@alytus.lt skenuotą informaciją A. Kubilienė
  Mokinių registro neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo (kodas 9201) blankų panaudojimo ataskaitą parengti pagal išsiųstą ataskaitos formos pavyzdį Iki 14 d. įskaitytinai El. p. jurgita.burova@alytus.lt S. Degutytė
  Pateikti informaciją apie švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų šildymą (kiekvieno pastato atskirai) ir elektros energijos sunaudojimą 2021 m. gruodžio mėn. Iki 14 d. įskaitytinai El. p. vytautas.pajarskis@alytus.lt J. Biekša
  Pateikti informaciją apie švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų šildymą (kiekvieno pastato atskirai) ir elektros energijos ir vandens sunaudojimą 2021 m. sausio-gruodžio mėn. (informacijos pateikimo forma bus atsiųsta el. paštu) Iki 18 d. įskaitytinai El. p. vytautas.pajarskis@alytus.lt J. Biekša
  Parengti švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių 2021 m. veiklos ataskaitas, paskelbti viešai ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei Iki 20 d. įskaitytinai   J. Treigienė
  Pateikti elektroninio dienyno „Tamo“ lankomumo ataskaitas Iki 31 d. J. Kazlauskienei Mokytojai
  Pateikti informaciją apie neformaliojo švietimo įstaigos Covid-19 valdymo situaciją Kiekvieną darbo dieną   S. Ūselienė S. Degutytė  

Facebook