Menu

Sausio mėnesio veiklos planas

                                                                                                                                    

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2019 METŲ SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta, struktūrinis padalinys Atsakingi

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

1. Mokyklų vadovų asociacijos pasitarimas dėl metinių vadovų veiklos ataskaitų 7 d. 15.00 val. Alytaus Dainavos progimnazija J. Treigienė
2. Mokytojų tarybos posėdis 23 d. 9.00 val. Konferencijų salė      J. Treigienė
3. Administracijos pasitarimai Kiekvieną antradienį 9.00 val. Direktoriaus kabinetas J. Treigienė

  PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA

1. Kolegialaus grįžtamojo ryšio patirties mainai „Kolega – kolegai“ tema „Mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimas“ Iki 16 d. J. Treigienė
 I. Pilipčikienė
Mokytojai
2. El. dienyno TAMO  patikra. Dienyno pildymas Mėnesio eigoje I. Pilipčikienė

RENGINIAI

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
1. Seminaras „Vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas per neformalųjį ugdymą “ 2 d.  10.00 val. Konferencijų salė I.  Ivanauskienė
2. Edukacinė programa „Lietuviškojo kultūrinio ir istorinio paveldo Baltarusijoje taikymas ugdymo procese“ 4 d. Gardinas (Baltarusija) J. Treigienė
3. Alytaus jaunimo centro dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda „Kūrybinis trio 3×3“ 7–21 d.
Parodos atidarymas
7 d. 16.30 val.
Fojė A.Grigaliūnas
I. Junevičienė
V. Jankauskas
4. Visuotinė pilietinė akcija „Atmintis  gyva, nes liudija“ 11 d. 8.00 – 8.10 val. Alytaus jaunimo centras          R. Pangonienė
5. Mamos ir mažylio studijos paroda „Draugas“ Sausio 22– vasario 5 d.
Parodos atidarymas
22 d. 17.20 val.
Fojė S. Kazlauskaitė

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE

1. Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė 2019“ 30 d. 12.00 val. Alytaus r. sporto ir meno mokykla R. Moisejenkienė
L. Moisejenka
2. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“. 11 d. 12 val. Lazdijų kultūros centras R. Moisejenkienė
L. Moisejenka

 SAVIVALDA, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ, METODINĖ VEIKLA, SEMINARAI

1. Kolegialaus grįžtamojo ryšio patirties mainai „Kolega – kolegai“ tema „Mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimas“ pristatymas metodinėse grupėse Iki 23 d. Metodinės grupės Metodinių grupių pirmininkai
2. Alytaus jaunimo centro tarybos posėdis 24 d. 17.00 val. Direktoriaus kab. R. Moisejenkienė
3. Mokesčio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą lengvatų taikymo komisijos posėdis 30 d. 15.30 val. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kab. I. Pilipčikienė
Komisijos nariai

    ATASKAITOS, INFORMACIJOS

1. Pateikti suaugusiųjų neformaliojo švietimo projektų vykdymo ataskaitas Iki 7 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius R. Pangonienė
2. Pateikti informaciją apie mokinių važiavimo išlaidas 2018 m. gruodžio mėn. Iki 10 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 426 kab.

 

V. Kaškonienė
3. Pateikti informaciją apie švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų šildymą (kiekvieno pastato atskirai) ir elektros energijos sunaudojimą 2018 m. gruodžio mėn. el. paštu jurgita.masioniene@alytus.lt  Iki 16 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 409 kab. J. Biekša
4. Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriai parengia metų veiklos ataskaitą, paskelbia viešai ir pateikia svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklose – mokyklos tarybai Iki 20 d. įskaitytinai Švietimo įstaigos J. Treigienė
5. Pateikti 2019–2021 metų atestacijos programas Iki 21 d. Rotušės a. 4, 426 kab. I. Pilipčikienė
6. Pateikti informaciją apie mokinių lankomumą Iki 31 d. Kasininkei J. Kazlauskienei Mokytojai

Facebook