Alytaus jaunimo centras

Menu

Vasario mėnesio veiklos planas

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2018 METŲ VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta, struktūrinis padalinys Atsakingi

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI 

1. Projekto „Lyderių laikas 3“ konsultacija 2 d. 10.00 val. Konferencijų salė J. Treigienė
2. Konsultacija direktorių pavaduotojams ugdymui, kurie atsakingi už strateginių planų rengimą 7 d. 15.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė J. Treigienė
I. Pilipčikienė
3. Alytaus miesto švietimo tarybos posėdis 8 d. 16.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė I. Pilipčikienė
4. Pasitarimas su SEB banko atstovais dėl e-sąskaitos panaudojimo galimybių Alytaus jaunimo centre 9 d. 13.00 val. Direktoriaus kabinetas J. Treigienė
5. Alytaus miesto lyderystės forumas „Partnerysčių kūrimas ir stiprinimas mokinių mokymosi sėkmei“ 20 d. 10.00 val. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla J. Treigienė
6. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas 28 d. 14.00 val. Alytaus miesto savivaldybės   tarybos posėdžių salė J. Treigienė
7. Administracijos pasitarimai Kiekvieną antradienį 9.00 val. Direktoriaus kabinetas J. Treigienė

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA

1. Mokytojų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, užsiėmimų organizavimas Per mėnesį Užsiėmimo klasė I. Pilipčikienė
2. Alytaus dailės mokyklos dailės mokytojo Manto Kazakevičiaus praktinės veiklos vertinimas Vasario – kovo mėn. Alytaus dailės mokykla I. Pilipčikienė

RENGINIAI

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI

1. Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo100-mečiui paminėti
Miuziklas „Eglė – karalienė žalčių“ 13 d. 18.00 val. Didžioji salė I. Ivanauskienė
Alytaus miesto, rajono ir užsienio lietuvių ikimokyklinio amžiaus vaikų festivalis „Lietuvos valstybingumo 100-metis“ 14 d. 10.00 val. Didžioji salė A. Marcinkevičienė
R. Pangonienė
Alytaus jaunimo centro techninės kūrybos ir dailės studijų mokinių darbų paroda „100“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo šventėms paminėti. Vasario 15 d. – kovo 9 d. Fojė I. Kalibatienė
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti skirtas šokių festivalis „Alytus 2018“ 16 d. 11.00 val. Didžioji salė L. Bernatavičius
Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursų mokinių trumpieji interviu „100 žvilgsnių į save ir Lietuvą“ laikraščio „Alytaus naujienos“ Vasario 16-ajai skirtame šventiniame numeryje 16 d. Alytaus krašto laikraštis „Alytaus naujienos“ R. Jasionienė
2. Senovinių foto įrenginių paroda „Laikmetis kadre“ Sausio 24 d. – kovo 2 d. Foje S. Degutytė
3. Dailės studijos suaugusiems akvarelės ir grafikos darbų paroda Sausio15 d. –vasario 14 d. Foje V. Jankauskas
4. Alytaus jaunimo centro bendruomenės Užgavėnių šventė 10 d. 12.00 val. Pocelonių oreivių klubas R. Moisejenkienė
L. Moisejenka
N. Vekeriotaitė
J. Vitkausklienė
5. Dailės studijos suaugusiems kūrybos darbų paroda Vasario 15 d. – kovo 15 d.

(atidarymas 02–15 d. 18.00 val.

Kūrybinių industrijų inkubatorius „Menų pirtis“ V. Jankauskas
6. Socialinė akcija „Užkrėsk gerumu“ 28 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centras S. Degutytė
A. Čikiševienė
R. Pangonienė
DALYVAVIMAS RENGINIUOSE
1. Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo100-mečiui paminėti
Respublikinė šokių, tautinių kostiumų, regionų tarmių, kulinarinio paveldo šventė „Tu mums viena“ 2 d. 14.00 val. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

 

R. Moisejenkienė
L Moisejenka
J. Vitkauskienė
Mokinių konkurso „Atvirukas Lietuvai“ apdovanojimo šventė ir parodos atidarymas 6 d. 17 val. Alytaus kraštotyros muziejus I. Kalibatienė
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas 16 d. Laisvės Angelas A. Ramanauskaitė
Šventinis koncertas „Ji – Lietuva“ 16 d. Alytaus miesto teatro didžioji salė S. Bujanauskaitė
Lietuvos Nepriklausomybės 100-ečiui skirtas renginys 16 d. Alytaus r. kultūros centras, Simnas R. Moisejenkienė

L. Moisejenka

2. Šokių festivalis „ŠOK“ 3 d. Kaunas L. Burba
A. Saulevičiūtė
3. Seminaras Seminaras „Kūrybiškos lyderystės kūrimas“ 8–9 d. Ugdymo plėtotės centras J. Treigienė
4. Meno disciplinų dėstytojų ir dailės draugijų narių paroda „Naujųjų metų šuo“ 15 d. Kauno kolegijos
J. Vienožinskio menų fakultetas
I. Kalibatienė
5. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų mokymai 19–23 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras D. Kazlauskienė
R. Makselienė
L. Moisejenka
R. Moisejenkienė
A. Ramanauskaitė
R. Remeikienė
D. Želnienė
6. XV Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas „Etiudas ir ne tik“ 27 d. Alytaus r. meno ir sporto mokykla, Daugai L. Kaminskienė

RENGINIAI, VYKSTANTYS ALYTAUS JAUNIMO CENTRE

SAVIVALDA, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ, METODINĖ VEIKLA, SEMINARAI

1. Metodinė veikla. Ugdytinių tėvų apklausa ir rezultatų apibendrinimas Iki 9 d. S. Degutytė
2. Atrankos mokytojų pareigoms užimti 5 d. 9.00 val. Direktoriaus kabinetas J. Treigienė
3. Alytaus jaunimo centro veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pasitarimas dėl tyrimo aptarimo 21 d. Konferencijų salė S. Degutytė
4. Alytaus jaunimo centro įvaizdžio grupės pasitarimas Bus pranešta Konferencijų salė S. Degutytė
I. Kalibatienė
5. AFLATOUN socialinių įgūdžių ir finansinio raštingumo ugdymo mokytojų pasitarimas Bus pranešta Direktoriaus kabinetas R. Pangonienė

ATASKAITOS, INFORMACIJOS  

1. Projekto paraiškos pateikimas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų fondui Iki 1 d. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų fondas D. Dimšaitė
2. Pateikti informaciją apie mokinių važiavimo išlaidas 2018 m. sausio mėn. Iki 9 d. Rotušės a. 4
|426 kab.
V. Kaškonienė
Pateikti informaciją apie švietimo biudžetinių įstaigų elektros energijos sunaudojimą (kiekvieno pastato atskirai) 2018 m. sausio mėn. El. paštu jurgita.masioniene@alytus.lt Iki 22 d. Rotušės a. 4
409 kab. 
J. Biekša
3. Pateikti Alytaus jaunimo centro 2018-2020 metų strateginį planą ir 2018 metų metinį veiklos planą Iki 26 d. Rotušės a. 4
409 kab.
J. Treigienė
I. Pilipčikienė

Facebook