ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2019 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO

VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta, struktūrinis padalinys Atsakingi

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

1. Vadovų asociacijos pasitarimas 6 d. 10.00 val. Alytaus Dainavos progimnazija J. Treigienė
2. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui, atsakingų už strateginio plano rengimą, pasitarimas 9 d. 15.00 val. Rotušės a. 4, 201 kab. I. Pilipčikienė
3. Mokytojų tarybos posėdis 11 d. 9.00 val. Konferencijų salė J. Treigienė
4. Forumas „Ko Lietuvos verslas tikisi iš švietimo“ 25 d. 15.00 val. Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salė J. Treigienė
5. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl švietimo įstaigų paruošimo 2019-2020 mokslo metais būklės 27 d.10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė J. Treigienė
6. Visos Lietuvos tarpukario trispalvės istorija. Dokumentinio vaidybinio filmo „Mokytojas. Adolfas Ramanauskas Vanagas“ pristatymas 27 d. 11.00 val. „Dainavos“ kino teatras J. Treigienė

Mokytojai

7. Administracijos pasitarimai Kiekvieną antradienį 9.00 val. Direktoriaus kabinetas J. Treigienė

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA

1. Neformaliojo švietimo programų vertinimas Iki 30 d. I. Pilipčikienė

I. Doškuvienė

2. El. dienyno duomenų suvedimas pildymas Iki 31 d. S. Degutytė

RENGINIAI

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
1.      Suaugusiųjų dailės studijos narių pleneras 7–8 d. Dzūkijos nacionalinio parko Darželių kaimas V. Jankauskas
2.      Naujo sezono atidarymo šventė 9 d. 15.00 val. Alytaus jaunimo centras R. Pangonienė
3.      Asmenybės ugdymo studijos „Mamos ir mažylio studija“ ugdytinių darbų paroda „Myliu Alytų“ Iki 13 d. Fojė S. Kazlauskaitė
4.      Europos judriosios savaitės renginiai Alytaus jaunimo centre 23 d. Alytaus jaunimo centras  R. Pangonienė
5.      Koncertas ,,Mano prisiminimai“

 

27 d. 18 val. Didžioji salė A. Ramanauskaitė

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE, SEMINARUOSE

1. Projekto „Lyderių laikas 3“ komandos pasitarimas 5 d. 15.00 val. Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salė

(201 kab.)

J. Treigienė

I. Doškuvienė

2. Linijinių solo šokių seminaras „Palanga 2020“. 6 d. Vilnius N. Vekeriotaitė
3. Seminaras „Cinderella“ antakių laminavimo mokymai 7 d. Alytus A. Čikiševienė
4. Seminaras „Makeup Atelier“ įvaizdžio mokykla 9–11 d. Kaunas A. Čikiševienė
5. Likiškėlių bendruomenės šventė „Kaimynadienis“ 13 d.14.00 val. Alytus R. Remeikienė
6. „Kryolan“ makiažo seminaras 15 d. Vilnius A. Čikiševienė
7. Renginys „Visa Lietuva šoka“ 19 d.18.00 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro amfiteatras R. Moisejenkienė

L. Moisejenka

D. Romanova

8. Jaunimo kultūros festivalis Gižycke (Lenkija) 19 d. Gižyckas (Lenkija) R. Pangonienė

RENGINIAI, VYKSTANTYS ALYTAUS JAUNIMO CENTRE

1. „Image Group model management“ modelių atranka 10 d. 17.00 val. Fojė J. Biekša

 SAVIVALDA, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ, METODINĖ VEIKLA, SEMINARAI

1. Metodinių grupių susirinkimai Iki 17 d. Kabinetuose I. Doškuvienė
2. Metodinės tarybos posėdis 23 d.9.00 val. Konferencijų salė I. Doškuvienė
3. Alytaus jaunimo centro tarybos posėdis 25 d. 17.00 val. Konferencijų salė R. Moisejenkienė

ATASKAITOS, INFORMACIJOS

1. Pateikti informaciją apie numatomą kontaktinių valandų skaičių Iki 4 d. įskaitytinai S. Degutytei Mokytojai
2. Parengti Alytaus jaunimo centro ugdymo planą ir teikti apsvarstyti Alytaus jaunimo centro tarybai, Mokytojų tarybai, Alytaus jaunimo centro direktoriui tvirtinti Iki 4 d. I. Pilipčikienė

Darbo grupė

3. Pateikti švietimo įstaigų direktorių 2019-2020 m. m. darbo grafikų projektus su prašymu, adresuotus Alytaus miesto savivaldybės merui Iki 5 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, savivaldybės administracijos priimamasis S. Ūselienė
4. Pateikti pretendentų Alytaus miesto savivaldybės Tarptautinės mokytojų dienos premijai gauti charakteristikas-rekomendacijas Iki 6 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 425 kab. I. Pilipčikienė
5. Pateikti poreikį dėl švietimo įstaigos aplinkos gerinimo, parašant, ar yra parengtas techninis projektas el. paštu: sigitas.stumbras@alytus.lt Iki 6 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 307 kab. J. Biekša
6. Pateikti informaciją apie planuojamą metodinę veiklą Iki 6 d. S. Degutytei Mokytojai
7. Pateikti informaciją, reikalingą TAMO užpildymui (mokinių sąrašai, numatomos grupės) Iki 9 d. S. Degutytei Mokytojai
8. Pateikti informaciją apie užsiėmimų laiką (pagal pridedamą formą) Iki 9 d. įskaitytinai I. Pilipčikienei Mokytojai
9. Pristatyti atskirus raštus dėl mokytojų apdovanojimo savivaldybės mero ar Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštais Tarptautinės mokytojų dienos proga Iki 10 d. Rotušės a. 4, 423 kab. I. Pilipčikienė
10. Sudaryti užsiėmimų tvarkaraščius ir teikti Alytaus jaunimo centro direktoriui tvirtinti Iki 10 d. J. Treigienei I. Pilipčikienė
11. Pateikti informaciją apie įstaigos kai kurių darbuotojų darbo ir mobiliųjų telefonų numerius, el. paštus. Užpildytą pridedamą lentelę atsiųsti el. paštu svietimas@alytus.lt Iki 11 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 423 kab. S. Ūselienė
12. Pateikti pretendentų Alytaus miesto savivaldybės  Tarptautinės mokytojų dienos premijai gauti reitingavimo mokyklos rezultatus Iki 13 d. įskaitytinai Alytaus Šaltinių progimnazija I. Pilipčikienė
13. Pateikti informaciją, kokie švietimo įstaigoje buvo atlikti aplinkos tvarkymo darbai ir iš kokių finansinių šaltinių (už 5 ar daugiau metų) el. paštu: sigitas.stumbras@alytus.lt Iki 15 d. Rotušės a. 4,

307 kab.

J. Biekša
14. Pateikti švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui rekomendacijas Meilės Lukšienės premijai gauti (kopijas pateikti Švietimo ir sporto skyriui) Iki 15 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 423 kab. I. Pilipčikienė
15. Pateikti informaciją dėl poreikio organizuoti seminarą „Bendrųjų gebėjimų vertinimas“ el. paštu: rasa.kuckailiene@alytus.lt Iki 16 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 410 kab. S. Degutytė
16. Pateikti  neformaliojo švietimo programas Iki 16 d. įskaitytinai I. Pilipčikienei Mokytojai
17. Pateikti el. paštu informaciją apie švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų elektros energijos sunaudojimą (kiekvieno pastato atskirai) (Eur)  2019 m. birželio, liepos ir rugpjūčio  mėn. el. paštu: jurgita.masioniene@alytus.lt Iki 20 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 409 kab. J. Biekša
18. Pateikti mokinių, važinėjančių iš kitų savivaldybių, sąrašus Iki 20 d. Rotušės a. 4, 426 kab. A. Kubilienė
19. Pateikti mokinių, kuriems kompensuojamos važiavimo į mokyklą kelionės išlaidos, sąrašus Iki 20 d. Rotušės a. 4, 426 kab. arba el. paštu:

romualdas.zdanavicius@alytus.lt skenuotą su vadovo parašu

A. Kubilienė
20. Pateikti informaciją Švietimo ir sporto skyriui apie 2019-2020 m. m. mokytojų, vadovų, pagalbos specialistų, aptarnaujančio personalo darbo užmokestį (tarifikacijas) pagal pridedamas lenteles Iki 20 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 409 kab. A. Kubilienė
21 Pateikti TAMO lankomumo ataskaitą Iki 30 d. J. Kazlauskienei Mokytojai
Translate »
Font Resize

Facebook