Alytaus jaunimo centras

Menu

Rugsėjo mėnesio veiklos planas

      ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2017 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta, struktūrinis padalinys Atsakingi

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SEMINARAI

1. Mokytojų susirinkimas Pagal poreikį Konferencijų salė J. Treigienė
2. Mokyklų (išskyrus lopšelius-darželius) ir Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pasitarimai 29 d.

10.00 val.

Alytaus m. savivaldybės posėdžių salėje R. Pangonienė
3. Administracijos pasitarimai Kiekvieną antradienį

9.00 val.

Direktoriaus kabinetas J. Treigienė

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA

1. Renginių organizavimas Iki 30 d. Renginių vieta J. Treigienė

mokytojai, organizuojantys renginius

2. Užsiėmimų lankomumas Iki 30 d. Užsiėmimų vieta J. Treigienė

 

 RENGINIAI

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
1. Dailės studijos suaugusiems tapybos darbų paroda.

Mokytojų dalyvavimas edukacinėje programoje

10–30 d.

 

14 d.

nuo 13.00 val.

Pivašiūnų amatų centras

 

V. Jankauskas

 

J. Treigienė

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE

1. Rugsėjo 1-osios šventė 1 d. Alytaus jaunimo parkas

 

R. Remeikienė
2. Gausių šeimų šventė 3 d. Alytaus dailiųjų amatų mokykla R. Remeikienė

S. Mikalonis

3. Jono Gaižausko jubiliejinis vakaras 9 d. Alytaus miesto teatras

 

A.   Ramanauskaitė

RENGINIAI, VYKSTANTYS AJC

1. Modelių agentūros UAB „Modilinos modelių agentūra“ modelių atranka 14 d.

16.30 val.

 

Alytaus jaunimo centro fojė J. Biekša
2. Modelių agentūros UAB „Baltic Model Management“ modelių atranka 15 d.

14.00 val.

 

Alytaus jaunimo centro fojė J. Biekša
3. Alytaus jaunimo centro Mokslo metų atidarymo šventė 15 d.

15.00 val.

Alytaus jaunimo centras J. Treigienė

R. Pangonienė

4 A. Tapino susitikimas su Alytaus miesto bendruomene 19 d.

17.00 val.

Alytaus jaunimo centro didžioji salė J. Treigienė
5. Modelių agentūros UAB „Įvaizdžių grupė“ modelių atranka 27 d.

17.00 val.

 

Alytaus jaunimo centro fojė J. Biekša
6. Projekto „Lyderių laikas“ neformaliųjų studijų mokymai 28 d.

valanda tikslinama

Alytaus jaunimo centro konferencijų salė E. Janulevičienė
7. Gižycko pavieto (Lenkija) dviračių žygio dalyvių vizitas Alytaus jaunimo centre 29 d.

13.00 val.

  R. Pangonienė

SAVIVALDA, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ, METODINĖ VEIKLA

1. Metodinės tarybos posėdis 6 d.

11.00 val.

Alytaus jaunimo centro direktoriaus kabinetas J. Šukevičienė
2. Mokytojų tarybos posėdis 13 d.

9.00 val.

Alytaus jaunimo centro konferencijų salė J. Treigienė

ATASKAITOS, INFORMACIJOS 

1. Pateikti informaciją apie įstaigos kai kurių darbuotojų darbo, namų ir mobiliuosius telefonus, el. paštus, namų adresus

 

Iki 6 d. Rotušės a. 4

423 kab.

S. Ūselienė
2. Pristatyti atskirus raštus dėl mokytojų apdovanojimo savivaldybės mero ar Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštais Tarptautinės mokytojų dienos proga Iki 8 d. Rotušės a. 4

423 kab.

S. Ūselienė
3. Pateikti paslaugų teikimo sutartis su sveikatos pažymėjimais (forma Nr. 027-1/a)

 

Iki 14 d. Alytaus jaunimo centro raštinė Mokytojai
4. Pateikti el. paštu informaciją apie įstaigos elektros energijos sunaudojimą (Eur) 2017 m. birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius

 

Iki 18 d. įskaitytinai Rotušės a. 4, 409 kab. J. Biekša
5. Pateikti mokinių, važinėjančių iš kitų savivaldybių, sąrašus

 

Iki 20 d. Rotušės a. 4, 426 kab. V. Kaškonienė
6. Pateikti mokinių, kuriems kompensuojamos važiavimo į mokyklą kelionės išlaidos, sąrašus

 

Iki 20 d. Rotušės a. 4, 426 kab. V. Kaškonienė
7. Pateikti įstaigos mokytojų tarifinius sąrašus, vadovų, etatinių pedagoginių darbuotojų, kitų administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo krūvių ir tarnybinių atlyginimų dydžių (koeficientais ir eurais) sąrašus

 

Iki 30 d. Rotušės a. 4, 410 kab.,

426 kab.

J. Treigienė

V. Kaškonienė

8. Mokinių lankomumas

 

Iki 30 d. Kasininkei

J. Kazlauskienei

Mokytojai

Facebook