Alytaus jaunimo centras yra vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, saviraiškos bei laisvalaikio organizavimo mokykla.
Paskirtis – tenkinti mokinių (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) neformaliojo švietimo ir laisvalaikio užimtumo poreikius, panaudojant įvairių finansavimo šaltinių lėšas ir įstaigos bendruomenės intelektinius išteklius; užtikrinti sąlygas įvairių amžiaus grupių ugdytiniams atsiskleisti ir įgyvendinti kūrybinius gebėjimus kultūrinėje ir socialinėje erdvėje, atrasti vietą vis modernėjančiame pasaulyje, formuoti jaunimo vertybių sistemą, suteikiant ugdomąjį turinį.

Alytaus jaunimo centras – neformalaus ugdymo įstaiga, kuriai negalima tiesiogiai priskirti tik papildomo užimtumo funkcijų. Tai plataus profilio motyvuoto mokymo, naujų galimybių, iniciatyvos, laiko naudojimo vertingai ir tikslingai, žalingų įpročių prevencijos, asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymo, pasiruošimo gyvenimui, įgyjant profesinių žinių pagrindus, motyvacijos rinktis, siekti rezultato, mokytis. Saugus, orientuotas, demokratiškas, atviras ir patrauklus visuomenei, Lietuvoje ir pasaulyje žinomas kaip aukštos kokybės paslaugas teikiantis centras.

Įstaigos pagrindinės veiklos rūšys:
* reguliarus vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas: studijos, klubai, kursai, mokyklos, centrai, būreliai;
* kultūros renginiai: tarptautiniai, šalies, šventės, parodos, varžybos, varžytuvės, konkursai, festivaliai, susitikimai, diskusijos, debatai, seminarai, konferencijos, vasaros poilsio stovyklos;
* keitimasis informacija, bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis, kultūros ir švietimo akcijos, jaunimo švietimo, kultūros mainų projektų, programų rengimas bei dalyvavimas jose.

 Alytaus jaunimo centrą gali lankyti visų amžiaus grupių asmenys, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ar išsilavinimo.

KODĖL ESAME REIKALINGI?

 • turime didelį kūrybinį, pedagoginį, psichologinį potencialą;
 • kuriame patrauklią šiuolaikinę edukacinę aplinką ir materialinę bazę;
 • siūlome patrauklias ir aktualias ugdomosios bei pramoginės veiklos formas;
 • suteikiame visišką kūrybinę laisvę;
 • ugdome asmenines, socialines, edukacines kompetencijas;
 • įsiklausome mokinių ir lankytojų pageidavimus;
 • jaučiame ir suspėjame su gyvenimo pulso diktuojamu poreikiu;
 • skatiname iniciatyvą ir lyderystę;
 • vykdome daug tarptautinių projektų;
 • esame atviri naujoms idėjoms;
 • siūlome užimtumą, neribodami amžiaus;
 • esame tolerantiški.

VIZIJA

Užtikrinta neformaliojo švietimo kokybė, mokinių saviraiškos įvairovė, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų plėtra.

MISIJA

Teikti kokybiškas neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas, ugdyti sėkmingą, gebantį kurti, laisvą ir aktyvų pilietį.

VERTYBĖS

 • Tautiškumas ir pilietiškumas
 • Kūrybiškumas, išradingumas ir iniciatyvumas
 • Bendradarbiavimas ir partneriškumas
 • Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms
 • Ugdymosi aplinkos puoselėjimas ir saugojimas

VEIKLOS PRIORITETAI

 • Bendruomeniškumas, kolegialumas
 • Emocinės gerovės stiprinimas
 • Veikimas kartu įgyvendinant „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ priemones

Share this…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook