Mokytojų kontaktai:
Pagal įstaigos vadovybės patvirtintą grafiką ir tarifikuotą valandų skaičių organizuoja ugdytiniams užsiėmimus ir rengia individualias ugdymo programas.Darbuotojas, einantis pareigas, privalo turėti pedagogo kvalifikaciją arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių – psichologinių žinių kursą.

 • Abromavičius Andriusandrius.abromavicius@yahoo.com 8-602-85558 -gitaros klasės mokytojas, garso operatorius (0,25 et.)
 • Čikiševienė Alionaaliona.ciki@gmail.com – 8-645-09281 – grožio ir sveikos gyvensenos studijos mokytoja
 • Degutytė Sandrasdegutyte@gmail.com – 8-652-69063 – meninės fotografijos studijos mokytoja
 • Gaižauskas Jonasjonas.gaizauskas@gmail.com – 8-686-83904 -dramos studijos mokytojas
 • Graužlienė Rūtaruta30uk@yahoo.co.uk – 8-699-39054 – šokių studijos „Svaja“ mokytoja ekspertė
 • Grigaliūnas Andriusandrius.grigaliunas@yahoo.com – 8-695-38824 -dailės studijos mokytojas
 • Ivanauskienė Ievaieva.ivanauskiene@gmail.com – 8-610-36466 -dramos studijos „Skrajokliai“ mokytoja ekspertė
 • Jankauskas Vidmantasvidmantostudija@gmail.com – 8-698-33959 -suaugusiųjų dailės studijos „Fantastika“ mokytojas metodininkas
 • Jasionienė Rūtainfo@ana.lt – 8-611-45815 darbo 8-315-51487 -jaunųjų žurnalistų kursų vyr. mokytoja
 • Junevičienė Ilonailona.junevi@gmail.com – 8-676-33090 – dailės ir keramikos studijos „Vingiorykštė“ vyr. mokytoja, dailininkė apipavidalintoja (0,25 et.)
 • Kaminskienė Linalinakaminskiene@gmail.com – 8-614-96286 -fortepijono klasės vyr. mokytoja
 • Karnickaitė Henrika – karnickaitehenrika@gmail.com – 8-625-91114 -vokalinės studijos „Boružėlė“ choreografijos mokytoja, šiuolaikinio šokio studijos „Vakarė“ choreografijos mokytoja
 • Katauskienė Nijolėnyliukassm@gmail.com – 8-676-14446 – siuvimo dizaino studijos mokytoja
 • Kazlauskaitė Sandrasandrakazlauskaite@gmail.com – 8-626-63496 -asmenybės ugdymo studijos „Mamos ir mažylio studija“ mokytoja
 • Kazlauskienė Daliadaliamargox@gmail.com – 8-679-56597 -vokalinės studijos „Šypsena“  mokytoja metodininkė
 • Krūvelis Alis – alis.kruvelis@gmail.com – gitaros ir fortepijono klasės vyr. mokytojas
 • Leitanienė Ritaleitaniene.rita@gmail.com – 8-611-36441 – fortepijono klasės mokytoja metodininkė
 • Leonavičius Kęstutiskestutisleon@gmail.com – 8-662-02359 -mušamųjų instrumentų klasės mokytojas, šviesų operatorius (0,25 etato)
 • Makselienė Reginaregina.makseliene@gmail.com – 8-650-38632 -smuiko klasės vyr. mokytoja
 • Malinauskas Nerijusvokalistai@gmail.com – 8-686-86486 – vokalinės studijos vyr. mokytojas
 • Mekišaitė Rūtarucike77@gmail.com – 8-678-26211, 8-610-07712, Šokių studija „Rūta“ vyr. mokytoja
 • Moisejenka Leonidastarskutis@gmail.com – 8-687-65856 – dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis“ mokytojas
 • Moisejenkienė Rimatarskutis@gmail.com – 8-687-80393 – dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis“ mokytoja ekspertė
 • Naruševičienė Rasa – 8-620-96690 – šokių studijos „Rūta“ akompaniatorė
 • Oškelienė Silva -silva.oskeliene@gmail.com – 8 678 34437 – dailės mokytoja metodininkė
 • Pajedaitė-Jarmalavičienė Aušraausrytepj@gmail.com – 8-657-87487 – vokalo studijos „Vaja“ mokytoja
 • Parchomenkienė Ramintaparchomenkiene@gmail.com – 8-639-62254 – baleto studijos vyr. mokytoja
 • Praspaliauskienė Simonaetumiss@gmail.com – 8-624-23960 – Šiuolaikinio šokio studijos „Vakarė“ choreografijos mokytoja
 • Ramanauskaitė Aldonaaldonar28@gmail.com – 8-600-81825 – vokalo studijos mokytoja ekspertė
 • Rakauskaitė Silvasilvijari77@gmail.com – 8-614-78900 – dainų ir šokių ansamblis „Tarškutis“ akompaniatorė
 • Remeikienė Raimondarraaster@gmail.com – 8-601-11959 – vokalinės studijos ,,Boružėlė“ mokytoja ekspertė
 • Romanova Daliadalia.romanova@gmail.com – 8-640-24717 -dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis“ choreografijos mokytoja metodininkė
 • Saulevičiūtė Aušrasauleviciute@gmail.com – 8-676-06070 -šiuolaikinio šokio studijos „Vakarė“ mokytoja metodininkė
 • Stankevičius Romualdasdirektoriustrylika@gmail.com – 8-605-75562 – vokalinės instrumentinės studijos mokytojas
 • Šametienė Jureta – juretaleo@gmail.com – 8 614 82580 – vokalo mokytoja metodininkė
 • Ščetilnikovas Arūnasarunasscetilnikovas@gmail.com – 8-657-73994 -vokalinės instrumentinės studijos mokytojas, gitaros klasės mokytojas
 • Šeduikis Augustinasaseduikis@gmail.com – 8-687-37599 – gitaros klasės vyr. mokytojas
 • Šileikis Zigmassileikiszig@gmail.com – 8-671-92966 8-610-94970 -gitaros klasės mokytojas
 • Vaikšnorienė Renata – renataskorpio@gmail.com – 8 615 84312 – vokalinės studijos „Boružėlė“ choreografijos mokytoja metodininkė
 • Vaitkevičienė Irenairutevaitkeviciene@gmail.com – 8-655-78448 -fortepijono klasės vyr. mokytoja
 • Večkienė Monikamkontakeviciute@yahoo.com – 8-675-67977 -keramikos studijos vyr. mokytoja
 • Vekeriotaitė Neringan.vekeriotaite@gmail.com – 8-610-40046 – šokių studijos „Tau“ choreografijos mokytoja metodininkė
 • Vitkauskienė Justinaj.ambrozeviciute@gmail.com – 8-672-35438 -dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis“ choreografijos vyr. mokytoja
 • Želnienė Danutėdanute_zelniene@yahoo.com – 8-616-75015 -maketavimo ir konstravimo studijos, braižomosios grafikos ir kompozicijos studijos, projektavimo programos AutoCAD mokymo vyr. mokytoja

Aptarnaujantis personalas

 • Sandra Degutytė – Informacinių technologijų specialistė – 8 315 65114 -it@ajc.lt
 • Ona Dzidziulevičienė  – Valytoja, rūbininkė – 8 315 25912
 • Valdas Dzidziulevičius  – Kiemsargis- 8 315 25912
 • Ginutis Bladas  – Pagalbinis darbininkas – 8 315 25912
 • Jūratė Kazlauskienė  – Apskaitininkė –  8 315 65147    
    8 315 25912 -ajckas@gmail.com
 • Simas Nedzinskas  – Kompiuterių priežiūros operatorius –  8 315 25912
 • Albinas Sabonis  – Siuvimo mašinų mechanikas –  8 315 25912
 • Janina Staknienė  – Valytoja, budėtoja –  8 315 25912
 • Irena Subačienė  – Valytoja, budėtoja –  8 315 25912
 • Albertas Tumynas – Kiemsargis-  8 315 25912
 • Virginija Žitkauskaitė  – Budėtoja –  8 315 25912
 • Aldona Žvirblienė  – Budėtoja –  8 315 25912

Facebook