Alytaus jaunimo centras

Menu

Darbuotojų kontaktai ir funkcijos

Mokytojų kontaktai:
Pagal įstaigos vadovybės patvirtintą grafiką ir tarifikuotą valandų skaičių organizuoja ugdytiniams užsiėmimus ir rengia individualias ugdymo programas.
Darbuotojas, einantis pareigas, privalo turėti pedagogo kvalifikaciją arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių – psichologinių žinių kursą.

 

Andrius Abromavičius  gitaros klasės mokytojas
garso operatorius (0,5 et.)
8 602 85558 andrius.abromavicius@yahoo.com
Justina Ambroževičiūtė dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis“ choreografijos mokytoja 8 672 35438 j.ambrozeviciute@gmail.com
Antanas Bačiuška klavišinių instrumentų studijos vyr. mokytojas 8 685 43596 antanas.baciuska@gmail.com
Aliona Čikiševienė grožio ir sveikos gyvensenos studijos mokytoja 8 645 09281 aliona.ciki@gmail.com
Ligitas Bernatavičius sportinių šokių studijos „Tango“, pramoginių šokių kursų mokytojas 8 601 22201 bernatavicius.l@gmail.com
Rasuolė Brusokaitė dailės studijos mokytoja metodininkė
8 675 32521 rasabru@yahoo.com
Simona Bujanauskaitė „Boružėlė“  choreografijos,  šiuolaikinio šokio studijos „Vakarė“ mokytoja 8 624 23960 etumiss@gmail.com
Lukas Burba gatvės šokio studijos „Movement“ mokytojas 8 621 23005 lukas.Burba@lvjc.lt
Sandra Dirgėlienė meninės fotografijos studijos mokytoja 8 652 69063 sdegutyte@gmail.com
Vidmantas Jankauskas dailės studijos mokytojas 8 698 33959 vidmantostudija@gmail.com
Edita Jasionienė  anglų kalbos kursų mokytoja  8 685 17856  dika.edituke@gmail.com
Rūta Jasionienė jaunųjų žurnalistų kursų vyr. mokytoja 8 611 45815 info@ana.lt
Aldona Kadziauskienė rankdarbių studijos mokytoja metodininkė
8 600 24020 kadziauskieneal@infoseka.lt
Ilona Kalibatienė dailės ir keramikos studijos „Vingiorykštė“ vyr. mokytoja
8 676 33090 kalibatiene@gmail.com
Lina Kaminskienė fortepijono klasės vyr. mokytoja 8 614 96286 lina.kaminskiene@gmail.com
Dalia Kazlauskienė Vokalinės studijos „Šypsena“ vyr. mokytoja 8 679 56597 daliamargox@gmail.com
Eugenija Krasauskienė anglų kalbos kursų mokytoja 8 657 65332 eugkras78@gmail.com
Jolanta Kuliešienė šokių studijos „Rūta“ akomponiatorė 8 601 26352 dzeraldajol@gmail.com
Henrieta Lapinskaitė interjero puošybos, dizaino mokytoja 8 629 89889 puosiahara@gmail.com
Kęstutis Leonavičius mušamųjų instrumentų klasės mokytojas 8 662 02359 kestutisleon@gmail.com
Regina Makselienė smuiko klasės vyr. mokytoja 8 650 38632 regina.makseliene@gmail.com
Marijona Markevičienė dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis“ choreografijos mokytoja 8 698 29798 marma@infoseka.lt
Nerijus Malinauskas vokalinės studijos mokytojas 8 686 86486 marma@infoseka.lt
Rūta Mekišaitė Šokių studija „Rūta“ vyr. mokytoja 8 610 07712 rucike77@gmail.com
Leonidas Moisejenka dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis“ mokytojas 8 687 65856 tarskutis@gmail.com
Rima Moisejenkienė dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis“ mokytoja ekspertė
8 687 80393 tarskutis@gmail.com
Ina Mitkevičienė anglų kalbos kursų mokytoja 8 677 46709 mitkeviciene@yahoo.co.uk
Stasys Mikalonis klavišinių instrumentų studijos, vokalinės studijos  vyr. mokytojas 8 684 03766 stasysjc@yahoo.com
Raminta Parchomenkienė baleto studijos mokytoja 8 639 62254 parchomenkiene@gmail.com
Silva Rakauskaitė Dainų ir šokių ansamblis „Tarškutis“ akomponiatorė 8 614 78900 silvijari77@gmail.com
Aldona Ramanauskaitė vokalinės studijos ,,Bel canto“ mokytoja 8 600 81825 aldonar28@gmail.com
Raimonda Remeikienė vokalinės studijos ,,Boružėlė“ mokytoja ekspertė 8 601 11959 rraaster@gmail.com
Lina Saikevičienė anglų kalbos kursų mokytoja  8 605 26776 lina.saukeviciene@gmail.com
Aušra Saulevičiūtė šiuolaikinio šokio studijos „Vakarė“ mokytoja metodininkė
8 676 06070 sauleviciute@gmail.com
Romualdas Stankevičius vokalinė studija „Bel Canto“ akompaniatorius 8 605 75562 romualdas.s@aktv.lt
Augustinas Šeduikis gitaros klasės mokytojas 8 687 37599 aseduikis@gmail.com
Nijolė Katauskienė siuvimo dizaino mokytoja 8 676 14446 atilaa@one.lt
Zigmas Šileikis gitaros klasės mokytojas 8 671 92966 sileikisvmv@googlemail.com
Saulius Šukys gitaros klasės mokytojas 8 601 48505 saulius.sh@gmail.com
Irena Vaitkevičienė fortepijono klasės vyr. mokytoja 8 655 78448 irutevaitkeviciene@gmail.com
Lina Viselgienė anglų kalbos kursų mokytoja 8 604 00167 linavis@gmail.com
Milda Zorubienė asmenybės ugdymo kursų mokytoja 8 685 68872  mildazorubiene@gmail.com
Danutė Želnienė maketavimo ir konstravimo studijos, braižomosios grafikos ir kompozicijos studijos, projektavimo programos AutoCAD mokymo vyr. mokytoja 8 616 75015 danute_zelniene@yahoo.com
       
 

 

Aptarnaujantis personalas

     
Sandra Dirgėlienė Informacinių technologijų specialistė  8 315 65114  
Ona Dzidziulevičienė

 

Valytoja  8 315 25912  
Gintutis Bladas

 

Einamojo remonto darbininkas,
kiemsargis
  8 315 25912  
Jūratė Kazlauskienė

 

Kasininkė – sąskaitininkė,
rūbininkė
8 315 65147
8 315 25912
 
Simas Nedzinskas

 

Kompiuterių priežiūros operatorius   8 315 25912  
Albinas Sabonis

 

Siuvimo mašinų mechanikas   8 315 25912  
Janina Staknienė

 

Valytoja   8 315 25912  
Irena Subačienė

 

Valytoja   8 315 25912  
Virginija Žitkauskaitė

 

Budėtoja   8 315 25912  
Aldona Žvirblienė

 

Budėtoja   8 315 25912  

Facebook