Alytaus jaunimo centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais įstaigos įstatais, kitais Švietimo ir mokslo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės teisės aktais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys įstaigos veiklą

Su kitais neformalųjį švietimą ir įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti:

Share this…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook