Alytaus jaunimo centro etikos komisijos darbo grupė (2021-11-03 Nr. V-75)
Pirmininkė – Raminta Pangonienė;
Nariai: Aliona Čikiševičienė, Sandra Degutytė, Nijolė Katauskienė, Leonidas Moisejenka.

Alytaus jaunimo centro įvaizdžio formavimo darbo grupė (2021-11-03 Nr. V-77)
Pirmininkė – Sandra Degutytė;
Nariai: Ginutis Bladas, Aliona Čikiševičienė, Rūta Jasionienė, Ilona Junevičienė, Nijolė Katauskienė, Raminta Pangonienė, Danutė Želnienė.

Mokesčio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą lengvatų taikymo darbo grupė (2021-11- Nr. V-79)
Pirmininkė – Irena Pilipčikienė;
Nariai: Dalia Kazlauskienė, Kęstutis Leonavičius, Aldona Kubilienė,

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Pirmininkė – Raminta Pangonienė;
Nariai: Sandra Degutytė, Daiva Bagdonienė, Lina Kaminskienė, Andrius Grigaliūnas.

Alytaus jaunimo centro darbo taryba
Pirmininkė – Raminta Pangonienė;
Nariai: Romualdas Stankevičius, Andrius Grigaliūnas, Ona Dzidziulevičienė, Ginutis Bladas.

Galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisija (2021-11-03 Nr. V-76)
Pirmininkė – Raminta Pangonienė;
Nariai: Aliona Čikiševičienė, Sandra Degutytė, Leonidas Moisejenka, Nijolė Katauskienė.

Dėl turto nurašymui ir grynųjų pinigų inventorizavimui kasoje komisijos sudarymo. (2021-11- Nr. V-78)
komisijos pirmininkė – Raminta Pangonienė, metodinio darbo vadovė;
Nariai: Ilona Junevičienė,  Nijolė Katauskienė.

Facebook