Alytaus jaunimo centro etikos komisijos darbo grupė
Pirmininkė – Irina Doškuvienė;
Nariai: Aliona Čikiševičienė, Sandra Degutytė, Nijolė katauskienė, Leonidas Moisejenka.

Alytaus jaunimo centro įvaizdžio formavimo darbo grupė
Pirmininkė – Irina Doškuvienė;
Nariai: Ginutis Bladas, Aliona Čikiševičienė, Sandra Degutytė, Rūta Jasionienė, Ilona Junevičienė, Nijolė Katauskienė, Raminta Pangonienė, Danutė Želnienė.

Mokesčio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą lengvatų taikymo darbo grupė
Pirmininkė – Irena Pilipčikienė;
Nariai: Dalia Kazlauskienė, Kęstutis Leonavičius, Aldona Kubilienė, Irina Doškuvienė

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Pirmininkė – Irina Doškuvienė;
Nariai: Sandra Degutytė, Raminta Pangonienė, Daiva Bagdonienė, Lina Kaminskienė, Andrius Grigaliūnas.

Alytaus jaunimo centro darbo taryba
Pirmininkė – Raminta Pangonienė;
Nariai: Romualdas Stankevičius, Andrius Grigaliūnas, Ona Dzidziulevičienė, Ginutis Bladas.

Facebook