Alytaus jaunimo centro įvaizdžio formavimo darbo grupė (2024-02-12 Nr. V-19(1.2 E)
Pirmininkė – Ilona Junevičienė;
Nariai: Ginutis Bladas, Sandra Degutytė,  Nijolė Katauskienė, Ramunė Lamsargytė, Justina Vitkauskienė, Danutė Želnienė.

Mokesčio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą lengvatų taikymo darbo grupė (2023-09-01 Nr. V-72)
Pirmininkė – Raminta Pangonienė;
Nariai: Daiva Bagdonienė, Irena Vaitkevičienė

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė (2023-09-01 Nr. V-73)
Pirmininkė – Raminta Pangonienė;
Nariai: Daiva Bagdonienė, Ieva Baliukonytė, Sandra Degutytė, Augustina Šeduikis, Dalia Langvinienė, Lina Kaminskienė.

Alytaus jaunimo centro darbo taryba
Pirmininkė – Daiva Bagdonienė;
Nariai: Danutė Želnienė, Ginutis Bladas

Turto nurašymo ir grynųjų pinigų inventorizavimo kasoje komisija (2022-10-31 Nr. V-73)
komisijos pirmininkė – Daiva Bagdonienė;
Nariai: Ilona Junevičienė, Nijolė Katauskienė.

Alytaus jaunimo centro tarybos sudėtis (2024-02-22 Nr. V-27-(1.2 E)
pirmininė – Irena Vaitkevičienė, fortepijono klasės vyr. mokytoja;
sekretorė – Sandra Degutytė, tėvų atstovė;
nariai:
Ilona Junevičienė – dailės ir keramikos mokytoja metodininkė;
Sandra Kazlauskaitė – tėvų atstovė;
Miglė Majauskaitė – mokinių atstovė;
Eglė Malinauskienė – tėvų atstovė;
Kamilė Micutaitė – mokinių atstovė;
Ūla Rėklaitytė – mokinių atstovė;
Augustinas Šeduikis – gitaros klasės vyr. mokytojas
Gintarė Veteikė – bendruomenės atstovė.

Alytaus jaunimo centro viešųjų pirkimų komisija (2023-11-04 Nr. V-89)
Pirmininkė – Ramunė Lamsargytė;
Pirmininko pavaduotoja – Raminta Pangonienė;
Sekretorė – Saulenė Ūselienė;
Nariai: Daiva Bagdonienė, Nijolė Katauskienė.

Alytaus jaunimo centro gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir kitų lėšų skirstymo apskaitos komisija (2023-06-07 Nr. V-55)
Pirmininkė – Ieva Baliukonytė;
Nariai: Daiva Bagdonienė, Sandra Degutytė, Lina Kaminskienė, Irena Vaitkevičienė.

Alytaus jaunimo centro patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė (2022-10-31 Nr. V-75)
Pirmininkė – Raminta Pangonienė;
Nariai: Leonidas Moisejenka, Irena Vaitkevičienė.

Alytaus jaunimo centro veiklos metodinės tarybos sudėtis (2023-09-14 Nr. V-77)
Pirmininkė – Ieva Baliukonytė;
Nariai: Daiva Bagdonienė, Sandra Degutytė, Sandra Kazlauskaitė, Asta Pilypaitė, Neringa Vekeriotaitė

Share this…
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook