„Tarpkultūrinis Alytaus ir Gižycko jaunimo dialogas: bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo bendraujant plėtojimas“ (finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės ir darbo ministerijos).

Alytaus jaunimo centro ugdytiniai jau ne pirmą kartą dalyvauja bendrose veiklose, skatinančiose tarpkultūrinį dialogą, bendradarbiavimą ir toleranciją, su Gižycko pavieto mokyklų ir švietimo įstaigų ugdytiniais. Siekiant sutvirtinti tarptautinius jaunimo ryšius, 2020 m. spalio mėnesį buvo numatyta 20 mokinių iš Gižycko dviejų dienų viešnagė Alytuje. Projekto tikslas – įtraukti į kūrybines, menines veiklas jaunus žmones iš Lietuvos ir Lenkijos, patiriančius integravimosi į visuomenę sunkumų  ir (arba) turinčius specialiųjų poreikių, surengti abiejų šalių ugdytinių darbų parodą, sudaryti sąlygas kolektyvams pasirodyti Alytaus jaunimo centro scenoje. Neturintiems galimybių apsilankyti užsienyje jaunuoliams sudaryti sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti su savo bendraamžiais iš kaimyninės šalies, ugdyti toleranciją bei socialines kompetencijas.
      Projekto veiklose numatytas Alytaus jaunimo centro 20 ugdytinių grupės (tame tarpe ir specialiųjų poreikių turintys jaunuoliai) ir Gižycko pavieto švietimo įstaigų 20 ugdytinių grupės (tame tarpe ir specialiųjų poreikių turintys jaunuoliai) dalyvavimas. Pirmoji diena: apžvalginė ekskursija po Alytaus žymias vietas (Miesto sodas, aukščiausias Baltijos šalyse „Baltosios rožės“ tiltas, Jaunimo parkas, piliakalnis), susipažinimas su miesto istorija Alytaus kraštotyros muziejuje, dalyvavimas edukacinėse programose, supažindinančiose su dzūkų papročiais.
Antroji diena: darbas kūrybinėse dirbtuvėse, bendra lenkų ir lietuvių ugdytinių darbų paroda, kolektyvų meniniai pasirodymai.
Lietuvių ir lenkų jaunuoliai keramikos, dailės, muzikos, šokio kūrybinėse dirbtuvėse turėjo kurti meno kūrinius. Projekto, finansuoto Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais, idėja – dviejų šalių ugdytinių darbus išreikšti judesiu, emocijomis, vaizdu, įtraukti į saviraiškos būdus per meną. Menui kalbos barjero nėra. Galutinis tikslas ir rezultatas – surengti bendrą darbų parodą ir atlikti bendrus šokio bei muzikos kūrinius scenoje.
Projektas nebaigtas įgyvendinti dėl COVID-19 pandemijos ir situacijos Europos valstybėse, valstybinės lėšos grąžintos.


Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Sveika, vasara“ (finansavo Alytaus miesto savivaldybė)

    Alytaus jaunimo centre liepos 1–27 dienomis organizuota vasaros poilsio dieninė stovykla „Sveika, vasara“ miesto mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. VVŠ–70–(10.6) „Dėl vaikų vasaros poilsio dieninių stovyklų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės mokyklose“.
102 miesto mokyklų mokiniai iš socialiai pažeidžiamų šeimų 18 dienų aktyviai leido savo laisvalaikį, dalyvavo organizuotose ugdymo ir meno veiklose Alytaus jaunimo centre, pažintinėse ekskursijose po Dzūkijos kraštą, įvairiose senuosius lietuvių amatus puoselėjančiose edukacijose muziejuose, aplankė Žuvinto biosferos ir Čepkelių gamtinius rezervatus, Grūto parką, Birštono apžvalgos bokštą, plaukiojo pramoginiu laivu Nemuno upe.


„Gera būti kartu“ (finansavo Alytaus miesto savivaldybė)
Rugpjūčio 22-27 d.  Alytaus jaunimo centro dainų ir šokių ansamblis „Tarškutis“ dalyvavo projekto „Gera būti kartu“ stovykloje. Projektas finansuotas Alytaus miesto savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos lėšomis.
Stovyklos Šventojoje metu dalyviai dalyvavo ekskursijose, užsiėmimuose, jos metu integruota socialinių įgūdžių ir finansinio raštingumo ugdymo programa „Aflatoun“, aplankyta Orvidų sodyba, Palangos tiltas, Naglio kalnas, Raidailių Dinozaurų parkas, Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumas bei Kretingos muziejus.


„Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas supervizinių grupių metodu“ (finansavo Alytaus miesto savivaldybė)

Spalio 5 – gruodžio 14 dienomis Alytaus jaunimo centre vyko neformaliojo švietimo mokytojų dalyvavimas supervizijų grupėse pagal projektą „Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas supervizinių grupių metodu“, paremtą Alytaus miesto savivaldybės administracijos pagal neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymo programą. Projekte buvo numatyta mokymai keturioms grupėms po 10 akademinių valandų. Supervizijų grupėse dalyvavo 31 Alytaus jaunimo centro ir 6 Alytaus dailės mokyklos mokytojai.            Supervizija – tai konsultavimo procesas, skirtas įstaigų darbui optimizuoti, galimiems struktūriniams pokyčiams numatyti bei veiklai vystyti. Tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies ir įvardyti problemas, o dalyvaujantieji procese išmoksta patys jas išspręsti. Supervizija – darbo kultūros dalis, profesinės realybės konsultavimas, darbo santykių higiena, reikalinga norintiesiems tobulėti.
            Po supervizijų kiekvienas dalyvis išsinešė savo patirtį. Reflektuodami apie dalyvavimą supervizijose, mokytojai dalijosi savo mintimis, kad pasijautė glaudesnis bendruomeniškumas, geriau pažino kolegas, savo problemose pasijautė ne vieniši, išgirdo naudingų patarimų. Dauguma supervizijų metodą, kaip kvalifikacijos kėlimo būdą rekomenduotų kolegoms.


„Play for future“ (finansavo Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje)

Spalio 21-23 dienomis trijuose Lietuvos miestuose vyko Šiaurės-Baltijos vaikų ir jaunimo projektas „Play for future“. Tris dienas trukusių projekto renginių metu vyko susitikimai, kūrybinės-edukacinės dirbtuvės, koncertai, kuriuose grupė „Bandingo“, sudaryta iš Danijos, Norvegijos ir Lietuvos muzikantų, dalinosi gerąja patirtimi ir profesiniais įgūdžiais su vaikais ir jaunimu.Spalio 21 d. nuotolinės projekto veiklos vyko Alytaus jaunimo centre. Veiklose dalyvavo Alytaus jaunimo centro lengvosios muzikos orkestras ir grupė „Bandingo“.Projektinė veikla buvo sudaryta iš kūrybinių dirbtuvių bei grupės „Bandingo“ ir Lengvosios muzikos orkestro koncertų. Dirbtuvių metu „Bandingo“ nariai pasidalino su jaunimu ir pedagogais savo muzikavimo ir profesionaliąja patirtimi, skyrė dėmesio atlikimo interpretacijai, improvizacijai, laisvumui, atsipalaidavimui, muzikavimo džiaugsmui, siekė uždegti ir įkvėpti jaunimą muzikuoti, tobulėti, vystyti savo asmenybę.
Projekto organizatorius: „Arts Libera International“
Pagrindinis projekto partneris: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Projekto dalyviai: grupė „Bandingo“, Alytaus jaunimo centras, Kėdainių muzikos mokykla, Birštono meno mokykla


„Vaiko saviraiška meno pagalba“ (finansavo Alytaus miesto savivaldybė)

Spalio 26–30 d. dieninėje meno edukacijų stovykloje buvo numatytas 45 Alytaus jaunimo centro dramos studijos „Skrajokliai“ ir keramikos studijos „Vingiorykštė“ ugdytinių bei 3 mokytojų dalyvavimas. Stovyklos metu mokiniai keramikos dirbtuvėse būtų dekoravę keramikines plyteles, kurios po degimo butų sukomponuotos ir suklijuotos viešoje erdvėje. Bendradarbiaudami su Alytaus miesto teatro profesionaliais aktoriais edukacijų metu mokiniams stengsimės padėti suvokti sudėtingus socialinius įvykius ir juose dalyvauti. To siekiame skatindami jų saviraišką, atrasdami savitą talentą ir suteikdami galimybę tobulėti. Ekskursija į MO ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus padės ugdytis socialines kompetencijas, plėsti savo pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą, meninį pasaulio pažinimą.
Projektas neįgyvendintas dėl COVID-19 pandemijos ir situacijos šalyje, lėšos grąžintos.


„La Transmission“ (finansuojama programos „Europa piliečiams“ lėšomis)

2020 m. pateikus paraišką, Alytaus jaunimo centras tapo programos „Europa piliečiams“ miestų tinklų priemonės projekto „La Transmission“ partneriu Lietuvoje. Vykdant projektą, Alytaus jaunimo centro ugdytiniai 3 metus bendradarbiaus su jaunimu iš 21 organizacijos visoje Europos, dalyvaus jaunimo sambūriuose Prancūzijoje.
Projekto pavadinimas: La transmission
Organizatorius: Europe en Berry Touraine (Prancūzija)
Partneris iš Lietuvos: Alytaus jaunimo centras
Kiti partneriai: Övp Döbling (Austrija), Obshtina Haskovo (Bulgarija), Stadt Wermelskirchen (Vokietija), Mtü Tunne (Estija), Inter Alia (Graikija), Ayuntamiento De Enguera (Ispanija), Association Internationale Foulques Nerra – Les Amis De Montresor (Prancūzija), Commune De Buzançais (Prancūzija), Commune De Loches (Prancūzija), Obterre36 (Prancūzija), Padányi Bíró Márton Római Katolikus, Gimnázium, Szakközépiskola És Általános Iskola (Vengrija), Comune Di Merate (Italija), Solferino In Europa (Italija), Riebinu Novada Dome (Latvija), Mikiel Anton Vassalli College (Malta), Sint Joris En Sint Sebastiaan (Nyderlandai), Gminanidzica (Lenkija), Stowarzyszenie “Europa I My” (Lenkija), Propósito Inadiável-Associação Para Costumes Futuros (Portugalija), Eu-Onesti (Rumunija), Obcina Komen (Slovakija)
Paramos suma: 148680 eur


„CultuRE:imagined“ (Erasmus+ KA2 programos paraiška)

2020 m. spalio 29 d. pateikta programos Erasmus+ KA2 paraiška projektui „CultuRE:imagined“ finansuoti. Paraišką teikė Suomijos organizacija Nouseva Rannikkoseutu, projekto partneriai – Alytaus jaunimo centras, jaunimo asociacija „Jarrón Club“ (Ispanija), Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvarilaoy (Suomija), Limingan kunta (Suomija), Karelijos jaunimo nevyriausybinė organizacija „Pedagogical Team Parallels“ (Rusija). Projektui gavus finansavimą, Alytaus jaunimo centro ugdytiniai dalyvautų 18 mėnesių trukmės projekte, kurio metu bus siekiama didinti jaunimo susidomėjimą tradicine kultūra pasitelkiant Suomijos Kalevala epus.„Iš praeities į dabartį. Punsko lietuvių kultūros namams 65-eri“ (finansavimo paraiška pateikta Lietuvos kultūros tarybai)

Alytaus jaunimo centras dalyvauja projekte kaip partneris ir įsipareigoja suteikti neatlygintinai savo patalpas projekto dalyvių mokymų (kalėdinių žaisliukų gamybai iš šiaudų, komiksų kūrimo, filmavimo) vedimui. Mokymų dalyviams suorganizuosime pėsčiųjų ekskursiją „Pažintis su Alytumi“.


„Ieškau draugo“

2020 m. pabaigoje Alytaus jaunimo centras užmezgė ryšius su Dublino (Airija) lituanistine mokykla „Keturi vėjai“ ir 2021 metais inicijuoja projektą „Ieškau draugo“. Projekto tikslas – tobulinti Airijos lietuvių vaikų kalbinius įgūdžius per bendravimą ir bendras veiklas su Alytaus jaunimo centro ugdytiniais, dalintis darbo patirtimi su kolegomis mokytojais iš minėtos mokyklos.


Facebook