„Imagine“ (finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis) 2024 m.

Bendradarbiaujant su partnerių organizacija „Europe Berry Touraine“ (Prancūzija), Alytaus jaunimo centras dalyvauja projekte „Imagine“. Projekto tikslas – sujungti ir suvienyti jaunimą iš skirtingų šalių, pabrėžiant jaunimo vaidmens svarbą šiandieninėje visuomenėje, kuriant geresnę ateitį. Projekto dalyviai – jaunimas iš Prancūzijos, Portugalijos, Graikijos, Ispanijos, Makedonijos, Bulgarijos, Lietuvos, Vokietijos, Latvijos, Lenkijos ir Italijos. Projekto metu vyks veiklos, tarpkultūriniai dialogai, kūrybinės dirbtuvės, debatai, forumai, užsiėmimai, kurių metu jaunimas diskutuos apie tai su kokiais iššūkiais susiduria šiandieninėje visuomenėje. Nagrinėtas temas apie darnų vystymąsi ir jo tikslus, savo šalies bei Europos Sąjungos vertybes, iššūkius su kuriais susiduria, kritinį mąstymą ir jo svarbą, ekologiją, psichologinės sveikatos svarbą, atsakingą išteklių naudojimą, nelygybės mažinimą, savo šalies tradicijas bei kultūrą, jaunimo įsitraukimą į demokratinį gyvenimą ir pan. pristatys per filmus, piešinius, žaidimus, forumus, šokį, dainą, muzikinius pasirodymus. Susitikimas vyks liepos 8 – 15 d. Prancūzijoje.

The Power of You(th)“ (finansuojama programos „Europa piliečiams“ lėšomis) 2023 – 2024 m.

Bendradarbiaujant su partnerių organizacija „Europe Berry Touraine“  (Prancūzija), Alytaus jaunimo centras dalyvauja projekte „The Power of You(th)“. Projekto dalyviai – suaugusieji bei jaunimas iš Portugalijos, Ispanijos, Graikijos, Italijos, Vokietijos, Makedonijos, Latvijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Lietuvos. Projekto tikslas – sustiprinti įstaigų bei asmenų, dirbančių su jaunimu vaidmenį, pabrėžti bei sustiprinti  tarptautinės darbo su jaunimu dimensijos svarbą, skatinti motyvaciją, pasitikėjimą savimi bei gerinti darbo metodikų ir modelių kokybę, dalinantis patirtimi, taip pat stiprinti ir gerinti socioedukacinės veiklos kokybę.  Projektas susideda iš kelių etapų – suaugusiųjų (mokytojų, dirbančių su jaunimu) mokymų, po kurių vyks jaunimo mainai. Mokymai vyks 2023 m. spalio 30 – lapkričio 6 d. Prancūzijoje ir 2024 m. vasario mėnesį Graikijoje. Jaunimo mainai vyks 2024 m. Lenkijoje ir Prancūzijoje.

„Tarpkultūrinis Alytaus ir Gižycko jaunimo dialogas: bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo bendraujant plėtojimas“ (finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės ir darbo ministerijos). 2020 m.

Alytaus jaunimo centro ugdytiniai jau ne pirmą kartą dalyvauja bendrose veiklose, skatinančiose tarpkultūrinį dialogą, bendradarbiavimą ir toleranciją, su Gižycko pavieto mokyklų ir švietimo įstaigų ugdytiniais. Siekiant sutvirtinti tarptautinius jaunimo ryšius, 2020 m. spalio mėnesį buvo numatyta 20 mokinių iš Gižycko dviejų dienų viešnagė Alytuje. Projekto tikslas – įtraukti į kūrybines, menines veiklas jaunus žmones iš Lietuvos ir Lenkijos, patiriančius integravimosi į visuomenę sunkumų  ir (arba) turinčius specialiųjų poreikių, surengti abiejų šalių ugdytinių darbų parodą, sudaryti sąlygas kolektyvams pasirodyti Alytaus jaunimo centro scenoje. Neturintiems galimybių apsilankyti užsienyje jaunuoliams sudaryti sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti su savo bendraamžiais iš kaimyninės šalies, ugdyti toleranciją bei socialines kompetencijas.
      Projekto veiklose numatytas Alytaus jaunimo centro 20 ugdytinių grupės (tame tarpe ir specialiųjų poreikių turintys jaunuoliai) ir Gižycko pavieto švietimo įstaigų 20 ugdytinių grupės (tame tarpe ir specialiųjų poreikių turintys jaunuoliai) dalyvavimas. Pirmoji diena: apžvalginė ekskursija po Alytaus žymias vietas (Miesto sodas, aukščiausias Baltijos šalyse „Baltosios rožės“ tiltas, Jaunimo parkas, piliakalnis), susipažinimas su miesto istorija Alytaus kraštotyros muziejuje, dalyvavimas edukacinėse programose, supažindinančiose su dzūkų papročiais.
Antroji diena: darbas kūrybinėse dirbtuvėse, bendra lenkų ir lietuvių ugdytinių darbų paroda, kolektyvų meniniai pasirodymai.
Lietuvių ir lenkų jaunuoliai keramikos, dailės, muzikos, šokio kūrybinėse dirbtuvėse turėjo kurti meno kūrinius. Projekto, finansuoto Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais, idėja – dviejų šalių ugdytinių darbus išreikšti judesiu, emocijomis, vaizdu, įtraukti į saviraiškos būdus per meną. Menui kalbos barjero nėra. Galutinis tikslas ir rezultatas – surengti bendrą darbų parodą ir atlikti bendrus šokio bei muzikos kūrinius scenoje.
Projektas nebaigtas įgyvendinti dėl COVID-19 pandemijos ir situacijos Europos valstybėse, valstybinės lėšos grąžintos.


Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Sveika, vasara“ (finansavo Alytaus miesto savivaldybė) 2020 m.

    Alytaus jaunimo centre liepos 1–27 dienomis organizuota vasaros poilsio dieninė stovykla „Sveika, vasara“ miesto mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. VVŠ–70–(10.6) „Dėl vaikų vasaros poilsio dieninių stovyklų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės mokyklose“.
102 miesto mokyklų mokiniai iš socialiai pažeidžiamų šeimų 18 dienų aktyviai leido savo laisvalaikį, dalyvavo organizuotose ugdymo ir meno veiklose Alytaus jaunimo centre, pažintinėse ekskursijose po Dzūkijos kraštą, įvairiose senuosius lietuvių amatus puoselėjančiose edukacijose muziejuose, aplankė Žuvinto biosferos ir Čepkelių gamtinius rezervatus, Grūto parką, Birštono apžvalgos bokštą, plaukiojo pramoginiu laivu Nemuno upe.


„Gera būti kartu“ (finansavo Alytaus miesto savivaldybė) 2020 m.
Rugpjūčio 22-27 d.  Alytaus jaunimo centro dainų ir šokių ansamblis „Tarškutis“ dalyvavo projekto „Gera būti kartu“ stovykloje. Projektas finansuotas Alytaus miesto savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos lėšomis.
Stovyklos Šventojoje metu dalyviai dalyvavo ekskursijose, užsiėmimuose, jos metu integruota socialinių įgūdžių ir finansinio raštingumo ugdymo programa „Aflatoun“, aplankyta Orvidų sodyba, Palangos tiltas, Naglio kalnas, Raidailių Dinozaurų parkas, Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumas bei Kretingos muziejus.


„Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas supervizinių grupių metodu“ (finansavo Alytaus miesto savivaldybė) 2020 m.

Spalio 5 – gruodžio 14 dienomis Alytaus jaunimo centre vyko neformaliojo švietimo mokytojų dalyvavimas supervizijų grupėse pagal projektą „Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas supervizinių grupių metodu“, paremtą Alytaus miesto savivaldybės administracijos pagal neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymo programą. Projekte buvo numatyta mokymai keturioms grupėms po 10 akademinių valandų. Supervizijų grupėse dalyvavo 31 Alytaus jaunimo centro ir 6 Alytaus dailės mokyklos mokytojai.            Supervizija – tai konsultavimo procesas, skirtas įstaigų darbui optimizuoti, galimiems struktūriniams pokyčiams numatyti bei veiklai vystyti. Tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies ir įvardyti problemas, o dalyvaujantieji procese išmoksta patys jas išspręsti. Supervizija – darbo kultūros dalis, profesinės realybės konsultavimas, darbo santykių higiena, reikalinga norintiesiems tobulėti.
            Po supervizijų kiekvienas dalyvis išsinešė savo patirtį. Reflektuodami apie dalyvavimą supervizijose, mokytojai dalijosi savo mintimis, kad pasijautė glaudesnis bendruomeniškumas, geriau pažino kolegas, savo problemose pasijautė ne vieniši, išgirdo naudingų patarimų. Dauguma supervizijų metodą, kaip kvalifikacijos kėlimo būdą rekomenduotų kolegoms.


„Play for future“ (finansavo Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje) 2020 m.

Spalio 21-23 dienomis trijuose Lietuvos miestuose vyko Šiaurės-Baltijos vaikų ir jaunimo projektas „Play for future“. Tris dienas trukusių projekto renginių metu vyko susitikimai, kūrybinės-edukacinės dirbtuvės, koncertai, kuriuose grupė „Bandingo“, sudaryta iš Danijos, Norvegijos ir Lietuvos muzikantų, dalinosi gerąja patirtimi ir profesiniais įgūdžiais su vaikais ir jaunimu.Spalio 21 d. nuotolinės projekto veiklos vyko Alytaus jaunimo centre. Veiklose dalyvavo Alytaus jaunimo centro lengvosios muzikos orkestras ir grupė „Bandingo“.Projektinė veikla buvo sudaryta iš kūrybinių dirbtuvių bei grupės „Bandingo“ ir Lengvosios muzikos orkestro koncertų. Dirbtuvių metu „Bandingo“ nariai pasidalino su jaunimu ir pedagogais savo muzikavimo ir profesionaliąja patirtimi, skyrė dėmesio atlikimo interpretacijai, improvizacijai, laisvumui, atsipalaidavimui, muzikavimo džiaugsmui, siekė uždegti ir įkvėpti jaunimą muzikuoti, tobulėti, vystyti savo asmenybę.
Projekto organizatorius: „Arts Libera International“
Pagrindinis projekto partneris: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Projekto dalyviai: grupė „Bandingo“, Alytaus jaunimo centras, Kėdainių muzikos mokykla, Birštono meno mokykla


„Vaiko saviraiška meno pagalba“ (finansavo Alytaus miesto savivaldybė) 2020 m.

Spalio 26–30 d. dieninėje meno edukacijų stovykloje buvo numatytas 45 Alytaus jaunimo centro dramos studijos „Skrajokliai“ ir keramikos studijos „Vingiorykštė“ ugdytinių bei 3 mokytojų dalyvavimas. Stovyklos metu mokiniai keramikos dirbtuvėse būtų dekoravę keramikines plyteles, kurios po degimo butų sukomponuotos ir suklijuotos viešoje erdvėje. Bendradarbiaudami su Alytaus miesto teatro profesionaliais aktoriais edukacijų metu mokiniams stengsimės padėti suvokti sudėtingus socialinius įvykius ir juose dalyvauti. To siekiame skatindami jų saviraišką, atrasdami savitą talentą ir suteikdami galimybę tobulėti. Ekskursija į MO ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus padės ugdytis socialines kompetencijas, plėsti savo pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą, meninį pasaulio pažinimą.
Projektas neįgyvendintas dėl COVID-19 pandemijos ir situacijos šalyje, lėšos grąžintos.


„La Transmission“ (finansuojama programos „Europa piliečiams“ lėšomis) 2021-2024 m.

2020 m. pateikus paraišką, Alytaus jaunimo centras tapo programos „Europa piliečiams“ miestų tinklų priemonės projekto „La Transmission“ partneriu Lietuvoje. Vykdant projektą, Alytaus jaunimo centro ugdytiniai 3 metus bendradarbiaus su jaunimu iš 21 organizacijos visoje Europos, dalyvaus jaunimo sambūriuose Prancūzijoje. Susitikimų metu vyksta jaunimo diskusija apie Europos vertybes bei Europos ateitį, išsakomi lūkesčiai, nuomonės apie tai, ko jaunimas norėtų ir kokią Europą norėtų matyti ateityje. Vykdomos veiklos, užsiėmimai, diskusijos, kur dalinamasi kultūrine patirtimi, tradicijomis, vertybėmis taip pat įžvalgomis apie šalių panašumus/skirtumus, kokie aspektai jungia per Europos sąjungos vertybių prizmę. Dalyviai taip pat turi ir parodomąją dalį, kur kiekvienos šalies atstovai pristato savo šalį, kultūrą, tradicijas per šokį/dainą ir pan. 2023 m. liepos mėnesį lietuvių komanda vėl dalyvaus susitikime, kuris vyks Prancūzijoje.
Organizatorius: Europe en Berry Touraine (Prancūzija)
Partneris iš Lietuvos: Alytaus jaunimo centras
Kiti partneriai: Övp Döbling (Austrija), Obshtina Haskovo (Bulgarija), Stadt Wermelskirchen (Vokietija), Mtü Tunne (Estija), Inter Alia (Graikija), Ayuntamiento De Enguera (Ispanija), Association Internationale Foulques Nerra – Les Amis De Montresor (Prancūzija), Commune De Buzançais (Prancūzija), Commune De Loches (Prancūzija), Obterre36 (Prancūzija), Padányi Bíró Márton Római Katolikus, Gimnázium, Szakközépiskola És Általános Iskola (Vengrija), Comune Di Merate (Italija), Solferino In Europa (Italija), Riebinu Novada Dome (Latvija), Mikiel Anton Vassalli College (Malta), Sint Joris En Sint Sebastiaan (Nyderlandai), Gminanidzica (Lenkija), Stowarzyszenie “Europa I My” (Lenkija), Propósito Inadiável-Associação Para Costumes Futuros (Portugalija), Eu-Onesti (Rumunija), Obcina Komen (Slovakija)„Iš praeities į dabartį. Punsko lietuvių kultūros namams 65-eri“ .(finansavimo paraiška pateikta Lietuvos kultūros tarybai) 2021-2022 m.

Punsko lietuvių kultūros namai švęsdami savo 65-metį įgyvendina projektą „Iš praeities į dabartį. Punsko lietuvių kultūros namams 65-eri“ finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos iš programos „Globali Lietuva. „Idėjos sklaida“. Tai dviejų metų tęstinis projektas (2021–2022 m.). Projekto partneris – Alytaus jaunimo centras.

Šiuo projektu siekiama puoselėti ir stiprinti lietuvių kultūrą bei tautinį tapatumą Punsko krašte. Projekto vykdymo vieta – Punsko lietuvių kultūros namai, Lietuvos miestai: Kaunas, Vilnius. Siekiami projekto rezultatai: planuojama įsigyti dalis įrangos, reikalingos filmavimo ir montavimo mokymams, kuri vėliau bus naudojama rengiant kitus Punsko LKN tradicinius renginius; surengti filmavimo ir montavimo mokymus paaugliams ir jaunimui, kurių galutinis siekis – trumpametražis filmas apie Punsko LKN. Mokymus ves profesionalus šios srities ekspertas iš Lietuvos; Punsko LKN ar prie Punios ežero suorganizuoti Punsko LKN 65-mečio koncertą, kuriame dalyvaus visi čia veikiantys meno ansambliai.

Lapkričio 27-28 d. Punsko lietuvių kultūros namų mažieji ansambliečiai – 26 vaikai dalyvavo Kalėdinių žaisliukų iš šiaudų ir šieno dirbtuvėlėse, kurias vedė Alytaus jaunimo centro pedagoginiai darbuotojai.

2022 m. bus tęsiamas projekto įgyvendinimas.


„Ieškau draugo“ 2020-2022 m.

2020 m. pabaigoje Alytaus jaunimo centras užmezgė ryšius su Dublino (Airija) lituanistine mokykla „Keturi vėjai“ ir 2021 metais inicijuoja projektą „Ieškau draugo“. Projekto tikslas – tobulinti Airijos lietuvių vaikų kalbinius įgūdžius per bendravimą ir bendras veiklas su Alytaus jaunimo centro ugdytiniais, dalintis darbo patirtimi su kolegomis mokytojais iš minėtos mokyklos.

„BarberShop Lietuva“. (Active Citizens fund) 2021 m.

2021 m. įgyvendintas projektas. Projektą vykdo “Go Forward!” ir UN Women Iceland su partneriais Lietuvoje. Vienas iš partnerių – Alytaus jaunimo centras. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Šiuo projektu siekta padrąsinti vyrus būti aktyvesniais lyčių lygybės advokatais, skatinti diskusiją ir dialogą, kad kartu – vyrai ir moterys – sparčiau griautų lyčių stereotipus. Islandijos partnerių – UN Women Iceland – sukurta ir pasaulyje patikrinta „Barbershop Toolbox“ metodika suteikia įrankius, norintiems tapti lyčių lygybės pokyčio agentais.

„Kas, jei ne tu ir ne aš?“ – Jaunimo klubo „Visiems“ projektas. (programa „Tau, Alytau“) 2021 m.

Alytaus jaunimo centras buvo partneriais asociacijos „Jaunimo klubas Visiems“ projekte „Kas, jei ne tu ir ne aš?“. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė programos „Tau, Alytau“ lėšomis. Alytaus jaunimo centras prisidėjo prie projekto įgyvendinimo sudarydamas sąlygas organizuoti mokymus Alytaus Dzūkijos mokyklos pedagogams ir ugdytiniams.

„Žurnalistikos laboratorija“ 2021-2022 m.

Lietuvos žurnalistikos centras kartu su žurnalistų ir medijų profesionalų kolektyvu NARA ir LRT žurnalistais kviečia mokytojus ir moksleivius jungtis į visus mokslo metus veiksiančią Žurnalistikos laboratoriją, kurios metu moksleiviai kartu su profesionaliais žurnalistais atnaujins savo mokyklos laikraščio koncepciją. Šioje programoje moksleiviai bus supažindinti su pagrindiniais etiškos žiniasklaidos principais ir sužinos kaip galima vien naudojantis savo mobiliojo telefono galimybėmis parengti aukštos kokybės žurnalistinį turinį (tiek raštu, tiek audio ar video) ir taip skatinti diskusiją jiems rūpimomis temomis. Projekte dalyvauja Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursų ugdytiniai.

„Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą kompetencijų tobulinimas“ . (Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa) 2021 m.

Alytaus jaunimo centras dalyvavo projekte „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą kompetencijų tobulinimas“. Projektu siekiama padėti mokyklos darbuotojams, koordinuojantiems IKT diegimą, tobulinti savo kompetencijas. Tuo tikslu planuojama parengti kompetencijų tobulinimui programą (modelį) bei organizuoti reikalingas kompetencijų tobulinimo veiklas. Veiklose planuojama parengti inovatyvią ir šiuolaikišką mokymo kurso medžiagą, adaptuojant „DigCompOrg“ įsivertinimo įrankį (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework), bei organizuoti plataus masto (756 darbuotojai) mokymų programų įgyvendinimą.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo agentūros.


„CultuRE:imagined“ (finansuojama Erasmus+ KA2 programos lėšomis) 2021-2023 m.

Nuo 2021 m. Alytaus jaunimo centras kartu su partneriais iš Suomijos ir Ispanijos dalyvauja Erasmus+ programos projekte „CultuRE:imagined“. Projekto  tikslas – sukurti kūrybiškus būdus, kaip kultūros paveldą padaryti labiau matomą bei įtraukti jaunimą į vietos kultūrinę veiklą. Kultūros paveldas ir vietos istorija sudaro esminį kultūros sektoriaus pagrindą, nepaisant to, kur jie yra ar ką veikia. Tai taip pat tema, kuri vis dar dažnai traktuojama tradiciškai. Todėl vietos kūrybiniams sprendimams ir naujoms iniciatyvoms dar yra daug. Be to, dažnai trūksta jaunimo perspektyvos. Šis projektas suteiks jaunimui galimybę dalyvauti ir mokytis naujų įgūdžių. Jaunimo grupės atliks lemiamą vaidmenį planuojant ir įgyvendinant kultūrines veiklas, turinčias įtakos platesnėms bendruomenėms. Vykdant projekto veiklas Alytaus jaunimo centro ugdytiniai dekoravo centro patalpas savo piešiniais, dalyvavo projekto susitikime Ispanijoje. Baigiamasis projekto dalyvių susitikimas, rezultatų pristatymas ir tolesnių veiksmų planavimas vyks 2023 m. kovo mėnesį Suomijoje.

,,Prevent the Future‘‘ (finansuojama Erasmus+ programos lėšomis) 2023 m. vasario 1 d.

Bendradarbiaujant su partnerių organizacija „Europe Berry Touraine“ (Prancūzija), Alytaus jaunimo centras dalyvauja jaunimo mainų projekte „Prevent the Future“. Projekto dalyviai – jaunimas iš 4 Europos Sąjungos valstybių: Prancūzijos, Lietuvos, Italijos ir Lenkijos. Šio projekto tikslas – sujungti bei suvienyti jaunimą iš skirtingų šalių, dalintis kultūra, tradicijomis, vertybėmis, idėjomis, kuriant geresnę ateitį. Įgalinti jaunimą laikytis demokratijos, ekologijos, darnumo, vieningumo principų. Projektą sudaro du etapai: jaunimo mainai Lietuvoje gegužės 27 – birželio 2 d., bei jaunimo mainai Prancūzijoje liepos 4–10 d. Jaunimas dalyvaus tarpkultūriniuose dialoguose, užsiėmimuose, veiklose, kūrybinėse dirbtuvėse, kurių dėka geriau pažins vieni kitus, skirtingų valstybių gyvenimo būdą, tradicijas, kultūrą, savo šalies bei Europos Sąjungos vertybes. Projekto metu vyksiantis bendradarbiavimas per veiklas, žaidimus, debatus, kūrybines dirbtuves ne tik leis lavinti kritinį mąstymą, kompromisų ieškojimo kompetenciją, pilietiškumą, tačiau ir įsivertinti su kokiais šiandieniniais iššūkiais susiduriama globaliniu mastu, kokių skirtumų/panašumų turi Europos Sąjungos valstybės. Veikdami kartu dalyviai sukurs bendrą rezultatą pasirinkta forma tam, kad jaunimas ir jų balsas kaip ateities atstovų būtų išgirstas.

„Stay Connected“ (finansuojama Suomijos švietimo ir kultūros ministerijos lėšomis) 2022-2023 m.

Bendradarbiaujant su partneriais iš Suomijos ir Lietuvos, Alytaus jaunimo centras dalyvauja jaunimo mainų projekte „Stay Connected“. Projekto tikslas – organizuoti jaunimo mainų ciklą 7-9 klasių mokiniams, surengti 2-3 tarptautinius seminarus mokytojams ir jaunimo darbuotojams.  Įgyvendinant šį projektą siekiama ugdyti jaunuolių tarpkultūrinius įgūdžius ir žinias, skatinti palaikyti draugystę naudojant skaitmenines priemones.

„Vaikų pasaulis – mūsų pasaulyje“ (Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projektas) 2023 m.

Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursų ugdytiniai 2023 m. dalyvauja UAB „Alytaus radijas“ vykdomame Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekte „Vaikų pasaulis – mūsų pasaulyje“.
Projekto vykdymo metu kuriamos radijo laidos aktualiomis temomis, kurias transliuoja radijo stotis „FM99“.

Share this…
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook