Alytaus jaunimo centras pristatytas Estijos Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijoje

 

Švietimo mainų paramos fondas, įgyvendindamas Europos socialinio fondo  lėšomis finansuojamą projektą „Tobulėk, Auk, Pažink, Kurk“  (TAPK2),  gegužės 14 – 18 d. organizavo neformaliojo švietimo darbuotojams pažintinį vizitą į Estiją ir Suomiją. Vizito metu dalyviai apsilankė Estijos ir Suomijos švietimo įstaigose, susipažino su jų vykdoma politika, veiklomis.

Pirmasis vizitas buvo į Tartu aplinkos apsaugos švietimo centrąSusipažinome su centro aplinka, vykdomomis neformaliojo vaikų švietimo programomis, darbo su vaikais principais ir metodais. Tai šiuolaikiškai įrengtas, modernus pastatas, turintis žiemos sodą, laboratoriją. Kieme – atviras parkas su  erdvėmis kūrybai, stebėjimams. Centre vykdomi įvairūs  tyrimai, bandymai (gamtosauginiai, aplinkosauginiai), kitokios veiklos. Labai įdomu tai, kad visos programos vykdomos per patirtį. Tyrinėdami vaikai suranda vis naujų būdų aplinkosaugai, ieškoma minimalaus poveikio aplinkai būdų. Jie mokomi tapti atsakingais vartotojais.

Kaip Estijoje veika jaunimo centrai, pamatėme šalia Aplinkos apsaugos švietimo centro esančiame Lille Maja jaunimo centre. Čia buvo sudaryta galimybė susipažinti su veiklomis, erdvių pritaikymu joms vykdyti. Centras atviras visiems. Į jį galima ateiti bet kada. Vaikai noriai čia lankosi po pamokų gaminti maisto, pasimokyti šokti it pan. Įdomu tai, kad vaikai patys turi galimybę susikurti sau reikiamą erdvę. Jaunuoliai nuo 7 iki 26 metų aktyviai dalyvauja veiklose, inicijuoja ir organizuoja miesto renginius.

Tartu mieste Estijos švietimo ir mokslinių  tyrimų ministerijos specialistai supažindino atvykusiuosius su šalies švietimo sistema, ugdymo programoms keliamais naujais tikslais, neformaliojo švietimo organizavimo ir finansavimo principais ir kitomis subtilybėmis. Estijoje dominuoja stipriųjų gimnazijų steigimas su reikiama įranga, pažangiomis technologijomis. Jie pirmauja Europoje PISA tyrimuose tiksliuosiuose moksluose. Ministerijos specialistai supažindino su pomėgių ugdymo ir pomėgių veiklų (hobby education and hobby activities) skirtumais. Aktyviai siekiama, kad visas jaunimas turėtų galimybę atrasti ir realizuoti savo pomėgius, dalyvautų neformaliojo švietimo veiklose. To rezultatas – apie 90 proc. jaunimo lanko būrelius.

Šalyje didelis dėmesys skiriamas neformaliojo švietimo finansavimui. Atvirų jaunimo centrų steigimas ir finansavimas nėra ypatingai reglamentuojamas ministerijos. Tai daugiau savivaldybių reikalas.

Estijos švietimo ir mokslinių  tyrimų ministerijoje  man teko pristatyti Alytaus jaunimo centro tikslus, perspektyvas, vykdomas veiklas, kolektyvus. Dalyvius supažindinau su vykdomomis vasaros stovyklomis, stovyklų  organizavimo ir vykdymo principais.

AHHAA mokslo centre visus žavėjo technikos  „stebuklai“,  jų praktiškas  panaudojimas gyvenime, galimybė visa tai pritaikyti Lietuvoje. Ne vienas išbandėme lynų tvirtumą, dviratį, važiuojantį lynu ir kitas atrakcijas. Pabuvojome planetariume. Išmokome pasigaminti muiliukus ir limonadą. Tai įvairiapusės patirtys ir veiklos, žadinančios smalsumą,  fizikos, chemijos, matematikos, geografijos,  biologijos srityse.

Toliau – kelionė į Suomiją – Helsinkį ir čia esančias institucijas. Kaip ir kitose įstaigose, taip ir Guides and Scouts of Finland   valdyboje – Suomijos skautų centre, vyko organizacijos ir vykdomų veiklų pristatymas. Įdomu buvo susipažinti su stovyklų vaikams organizavimo ir vykdymo principais. Pristatytas stovyklos modelis, skatinantis jaunus žmones pažinti gamtą, atpažinti ir taikyti įgytus įgūdžius. Šalyje aktyvios skautų organizacijos. Čia kas 5 gyventojas – skautas, o kas 3 suomis dalyvauja savanoriškoje veikloje. Sudomino galimybė kaupti virtualius – skaitmeninius ženkliukus. Pripažintas šios veiklos tęstinumas ir sistemos vientisumas. Buvimas skautu ir savanoriavimas gali padėti stojant į aukštąsias mokyklas, pakeliant konkursinį balą nuo atsineštų kreditų, įgytų per neformalųjį švietimą. Tai skatina jaunimą aktyviau dalyvauti neformaliajame švietime. Vaikai gali pratęsti savo neformaliojo švietimo įgūdžių mokymąsi, kurį susieja su formaliojo švietimo karjera.

Vizito Suomijos Švietimo ir kultūros ministerijoje metu buvome supažindinti su Suomijos švietimo sistema. Savivaldybėms duodama didelė laisvė švietimo klausimais. Labai svarbi yra vaikų nuomonė, poreikiai. Sprendžiant švietimo klausimus  įtraukiami tėvai ir bendruomenė. Prieš vykdant kokią veiklą, vykdomos apklausos, tyrimai, diskusijos, apskritieji stalai. Pirmoje vietoje iškeliami vaikų poreikiai, o tik po to – gairės ministerijai, vykdymas savivaldybėms. Neformalusis švietimas šalyje suskirstytas regionais, veiklos pagal poreikius ir galimybes.

Helsinkio miesto Jaunimo skyriuje išgirdome apie sukurtą neformaliojo švietimo paslaugų teikimo sistemą Suomijoje, apibrėžtas aiškias institucijų funkcijas, didelį veiklų pasirinkimą, stipriai išvystytą savanorystę. Peržiūrėtas motyvuojantis filmas „Bandyk dar kartą“. Darbas ir veiklos vyksta mažomis 5-8 vaikų grupėmis, užsibrėžiant trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus. Didelis veiklų pasirinkimas. Vaikų stovyklos dalinai finansuojamos iš miesto biudžeto.

Paskutinis kelionės taškas – Kloogaranna jaunimo stovykla (Taline). Tai atnaujintas, renovuotas jaunimo stovyklos kompleksas, veikiantis ištisus metus, esantis valstybinėje erdvėje, suteikiančia galimybę ja naudotis pageidaujantiems. Stovykla yra nuostabiame gamtos kampelyje – pušyne prie jūros. Stovyklos vadovė supažindino su čia vykdomomis veiklomis. Finansavimas – iš kelių šaltinių: valstybės, savivaldybių, tėvų.

Pažintinis vizitas buvo puikiai organizuotas. Pabuvojome daugelyje institucijų,  pamatėme jų veiklas. Vizito metu pamatėme, kaip dirba mūsų kolegos Estijoje ir Suomijoje. Įsivertinome patys save, savo galimybes Tobulėti, Augti, Pažinti, Kurti.

 

 

Irena Pilipčikienė

Alytaus jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tartu aplinkos apsaugos švietimo centro mokinės analizuoja dirvožemio struktūrą

Dalyvių grupė Estijos švietimo ir mokslinių  tyrimų ministerijoje

AHHAA mokslo centro  technikos  „stebuklai”

Nuotaikos prieš kelionę keltu į Helsinkį

Estijos švietimo ir mokslinių  tyrimų ministerija pasipuošusi Estijos nepriklausomybės 100-mečio simbolika

Lille Maja jaunimo centro erdvės

Share this…

Recommended Articles

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook